— Rektoratet har etablert endrede relasjoner i den administrative ledelsen. Elvbakken respekterer dette, men har likevel ønsket å fratre som universitetsdirektør. Hun har fått anledning til å gå over i ny stilling som professorstipendiat med virkning fra 1. april 2014, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen, ifølge en pressemelding.

Kari Tove Elvbakken har vært direktør ved Universitetet i Bergen siden 2007. Hun kom da fra stillingen som forskningsdirektør ved Rokkansenteret.

Universitetsdirektøren sitter på seksårige åremål, og var nylig i gang med sitt andre åremål. Nå gir hun seg altså.

Avviser personkonflikt

UiB-rektor Olsen avviser at det er noen personkonflikt mellom ham og Elvbakken.

— Vi har hatt en god tone hele veien. Jeg har også samarbeidet med henne tidligere, da jeg var dekan, og det har ikke vært noe problem, sier Olsen til BT.

— Hva mener du med uttrykket "endrede relasjoner"?

— Jeg kan ikke gå i ytterligere detaljer rundt det,sier han.

Ifølge Olsen er det ingen store omorganiseringer på gang, eller noen andre som nå skal inn i universitetsledelsen til fortrengelse for direktøren.

— Det er ikke slik at rektor ved UiB har kastet universitetsdirektøren for personlig å plukke medarbeidere, sier rektor Olsen.

Vil ikke kommentere egen avgang

Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken ønsker ikke å si noe mer om hvorfor hun gir seg.

— Jeg har ikkeytterlige å si enn det som står i pressemeldingen, og viser til det rektor sier der, sier hun.

— Men hva menes med "endrede relasjoner"?

— Jeg ber om respekt for at jeg ikke vil si noe mer enn det som står i pressemeldingen, sier Elvbakken.

Takker Elvbakken

Dag Rune Olsen skriver i pressemeldingen at han beklager at Elvbakken går av.

— Jeg er glad for at hun blir på universitetet, og vil takke henne for den store innsatsen hun har gjort i stillingen som universitetsdirektør gjennom mange år, sier han.

Det vil bli foreslått overfor Universitetsstyret at økonomidirektør Kjell Bernstrøm, universitetsdirektørens stedfortreder, blir konstituert i stillingen som universitetsdirektør når Elvbakken fratrer.