Navn: Sigmund Grønmo

Alder: 58 år

Sivil status: Gift, to barn og to barnebarn.

Yrke: Sosiologiprofessor

Aktuell: Er nylig valgt til rektor ved Universitetet i Bergen (UiB). Inntrer i stillingen 1. august.

JENNIFER FOSSNES

Kontoret til Sigmund Grønmo er fylt med vakre blomster.

— Jeg har fått mye mer. Du skulle sett hjemme hos meg, smiler Universitetets nyvalgte rektor.

Nordlendingen med østlandsdialekt elsker Bergen, byen han har bodd i de siste 15 årene, og vil som rektor sørge for at Universitetet får en markant posisjon i byen og landet for øvrig. Målet er å klatre inn blant verdens 200 beste universiteter.

Rammet inn valgløftene

Mange av universitetets rundt 17.000 studenter vet ikke hvem rektor er, men Grønmo ønsker å være mest mulig synlig når han tiltrer. Både i mediene og blant studentene.

— Jeg kommer til å skrive kronikker, appeller og være med i debatter. Så vil jeg være med på foredrag og ha åpne møter med studentene, sier han, og reiser seg.

— Se her hva jeg har fått.

Grønmo holder opp en innrammet, grønn plakat. Det er en kontrakt fra Norsk Studentunion, med alt han har lovet å gjøre for studentene.

— Nå er jeg nødt til å holde valgløftene, sier han med et smil.

Populær

Selv om han stort sett leser saksdokumenter på dagtid, blir det tid til litt krim på nattetid. Staalesen, Mankell og Lindell er blant favorittene.

— Det er viktig å holde språket ved like, og det gjør jeg gjennom skjønnlitteratur, sier han.

Grønmo er utdannet sosiolog og statsviter, og det er forskningen som ligger hans hjerte nærmest.

— Som rektor tror jeg at jeg vil ha nytte av min samfunnsfaglige bakgrunn, som grunnlag for systematisk og analytisk arbeid. Jeg føler meg godt rustet, sosiologi er det mest allmenne samfunnsfaget. Alt kan knyttes opp mot det, sier han.

Hans kritiske holdning til kvalitetsreformen har gjort ham populær i de akademiske kretser.

Den viktigste oppgaven for Grønmo og rektorstaben blir å sette sammen en komité som skal vurdere reformen.

— Det er en viktig reform fordi den setter studentene i fokus, men samtidig gir den en ujevn arbeidsfordeling. Den gir også de ansatte mindre sammenhengende tid til forskning, mener han.

Fikk australiere til Bergen

Tre damer skal ha de øvrige rektorstillingene. Biologiprofessor Anne Gro Vea Salvanes blir prorektor, sykepleierprofessor Berit Rokne Hanestad blir viserektor for utdanning og Kjersti Fløttum, professor i fransk, blir viserektor for internasjonale relasjoner.

Denne siste stillingen er nyopprettet, og Grønmo har som mål å markere UiB internasjonalt. Både når det gjelder studentutveksling og å profilere forskningen som skjer på UiB.

I 2003 tilbrakte Grønmo et halvt år ved University of Queensland i Australia. I tillegg til å forelese litt, skrev han en metodebok i samfunnsfag.

— Det var litt bakvendt å sitte på den andre siden av jorden og skrive på norsk, ler han.

Besøket resulterte i at professoren fikk lokket med seg tre australske utvekslingsstudenter og et par forelesere fra solskinnsstaten til Bergen. Sigmund Grønmo har hatt liten fritid i det siste, og det blir ikke roligere med det første. Men planene for i sommer er klare. Da blir det kvalitetstid med familien.

Først skal odelsgutten til gården på hjemtraktene på Helgelandskysten, før han setter seg på flyet til Mallorca sammen med barn og barnebarn.

— Jeg kommer nok til å tenke litt på jobben, men jeg skal prøve å slappe av, sier han.

Og når rektorkarrieren går mot slutten i 2009, frister det å gå tilbake til faglige sysler. Melkekuene i Nordland får heller vente.

HØY PROFIL: - Universitetet er en viktig kulturinstitusjon, sier Sigmund Grønmo. 1. august blir han rektor på UiB, og får han det som han vil, skal Universitetet bli mer synlig for bergenserne.<br/>Foto: ARNE NILSEN