Bybanen har satt sinnene i kok i nærmere 15 år, og fortsetter å engasjere. Også BTs omtale av saken har vært omdiskutert. Nå skal en nøytral instans vurdere denne dekningen. Undersøkelsen kommer etter et initiativ fra leserombud Terje Angelshaug.

Dissekerer BT

— Jeg har fått mange reaksjoner fra lesere som kritiserer BTs dekning av bybanesaken. Kritikken kommer både fra tilhengere og motstandere. Derfor tenkte jeg det kunne være greit å få belyst dette, forteller Angelshaug.

I går ble det inngått en avtale med Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. En student og to uteksaminerte skal de neste månedene dissekere BTs bybanedekning. Og det blir litt av en jobb: Et søk i det digitale arkivet avslører over 1300 treff på ordet «bybane».

— Det er veldig mye stoff. Det betyr at vi nok må avgrense vurderingen til enkelte faser. Først skal vi bli kjent med saken, og snakke med journalister og aktører, forteller førsteamanuensis Lars Arve Røssland. Sammen med professor Helge Østbye er han faglig ansvarlig.

— Målet er å vise frem hvordan byens mest sentrale medium har dekket byens mest betente sak, sier Røssland.

- Spennende

Instituttet har fått i mandat å se på omfanget av saken, hvilke kilder som blir brukt, hvordan sakene er vinklet og presentert, og på bildebruken. Kort sagt: Hvor allsidig og balansert dekningen har vært. Rapporten skal være klar i juni.

— Vi har ikke gjort noe liknende i min tid som redaktør. Det er første gang vi på eget initiativ setter i gang en slik undersøkelse, sier BTs sjefredaktør Einar Hålien.

Han sier at avisen ønsker å dekke bybanen på en balansert måte, selv om BT i lederartikler over flere år har støttet bygging av bybane.

— Noen stiller spørsmål om vi klarer å skille mellom avisens politiske oppfatning på lederplass og vår nyhetsdekning. Det mener vi at vi gjør, men det blir spennende å få et uhildet syn på dette, sier Hålien.