TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bergens-tidende.no

— Vi begynner den omfattende ombyggingen nå i januar og regner med å ta bygget i bruk høstsemesteret 2002, sier eiendomsdirektør Martha Knapskog Skauge ved Universitetet i Bergen.

Det meste blir nytt Det er avishusets 17.000 kvadratmeter fordelt på ni plan som skal ominnredes for nye brukere. Fasaden vil bestå. Innvendig blir det meste nytt. Det er alt bestemt hvilke kvaliteter hver kvadratmeter skal ha. Selmer har som hovedentreprenør fått utfordringen med å virkeliggjøre planene.

Her skal Bergen Museum inn med historisk materiale i en egen konserveringsavdeling. Universitetet sentrale IT-avdeling skal inn et annet sted i bygget. Men ennå er det ikke avgjort om Christian Michelsens Institutt flytter inn.

Midt i avklaringen - I løpet av måneden vil vi avklare om vi flytter til sentrum, sier administrasjonssjef Steinar Hegre ved CMI.

Mye avhenger av om CMI får solgt hele eller deler av sitt bygg på Fantoft. Bud på eiendommen er nå til vurdering.

— Viljen til å flytte er stor. Det vil bli billigere å drive instituttet i sentrum. Vi vil dessuten komme vegg i vegg med SV-fakultetet, vårt morfakultet, understreker Hegre.

Fortsatt mediesenter Flere IT-avdelinger, som Universitetets sentrale IT-avdeling, SV-fakultetets IT-seksjon og Bergen Museums IT-avdeling skal inn i bygget. Universitetsbiblioteket flytter inn med sin billedsamling og sentrale administrasjon. Nettopp billedsamlingen og museets konserveringsavdeling stiller strenge krav til klimaregulerte rom.

Bygget skal fortsatt være et mediesenter. Universitetets Mediesenter holder i dag til i samme bygg som TV 2. Nå flytter det til Nygårdsgaten. To fjernsynsstudioer skal bygges i den gamle rotasjonshallen.