Nærmerehundre personer møtte frem i Austrheimhallen i kveld for å protestere mot denplanlagte kraftlinjen mellom Mongstad og Kollsnes.

Engasjementetvar stort, og den ene etter den andre reiste seg for å ta ordet.

-Vi mener dette handler om klassisk naturvern, og klassisk naturvern må begynneå seire. Det kan ikke bare være økonomi som teller, sa Radøy-ordfører JonAskeland.

Vilha kabel

NVEhar avgitt sin innstilling til kraftlinjetraseen, men det er Olje— ogenergidepartementet som skal ta avgjørelsen.

Idag og i går har utsendinger fra departementet vært på befaring i området.Lokalbefolkningen gjorde sitt for å overbevise om at hele traseen må legges ikabel.

-Kravet vårt handler om at vi vil bli tatt på alvor. Vi har gitt uttalelse påuttalelse, men de blir lagt til side, sa Askeland.

Mestkonfliktfylt

OlavSteinar Namtvedt som leder Folkeaksjonen på Radøy er enig.

-Alle aktører har jobbet med å gi sine innspill så saklig som mulig, men viføler ingenting av det blir hørt.

Lokalbefolkningenreagerer på innstillingen NVE har kommet med, og har fremdeles et håp om at denblir omgjort.

-NVEs innstilling er på det dårligste og mest konfliktfylte alternativet som deter søkt om, da blir vi oppgitte og sinte, sa Namtvedt.