Første arrangement for å markere 100 årsfeiringen for unionsoppløsningen fra Sverige blir holdt på 1000 årsstedet ved Fana kirke, forteller kontaktperson i 12. junikomiteen, prost Per Barsnes.

Startskuddet blir et nært samarbeid mellom kirke og kommune. Programmet starter med festgudstjeneste i Fana kirke, der biskop Ole D. Hagesæther holder prekenen.

Deretter blir det folkefest med mange kulturinnslag i Kulturparken ved 1000-årsstedet. Kommunen blir representert ved byrådsleder Monica Mæland og ordfører Herman Friele.

Ifølge Barsnes er det naturlig å starte den lokale feiringen på 1000 årsstedet, som er et samlingssted for hele byen, og som har vært møtested for folk i 850 år. Tema for 12 juniarrangementet blir «Forsoning.»

<b>KLAR FOR FOLKEFEST:</b> Ordfører Herman Friele.
GUNNAR WIEDERSTRØM