KARI PEDERSEN

Et anonymt klistremerke på ringeklokken røper knapt at i andre etasje av den kommunale leiegården i Welhavens gate ligger en fylkeskommunal barnevernsinstitusjon. Et starthjem for fire enslige asylsøkere i alderen 15-18 år, som her skal få en litt mykere start på livet i Bergen.

EM-tiltaket står det på ringeklokken. Fredag er det offisiell åpning med fylkesvaraordfører, fylkesmannen og representanter for kommunen til stede.

Ut av asylmottaket

— I stedet for at ungdommene skal bruke verdifulle måneder på å vente i et asylmottak, får de flytte inn hit og begynne på livet sitt, forteller styrer Tonje Hoff.

I løpet av oppholdet i Welhavens gate skal barnevernet ta stilling til om den enkelte ungdom er i stand til å bo alene på hybel eller om det trengs tettere oppfølging. Da er alternativet et kommunalt bofellesskap eller fosterhjem.

I Welhavens gate får ungdommene en voksen med samme morsmål å knytte seg til. Barneverntjenesten følger ungdommen videre ut i en mer selvstendig tilværelse og skal være en å søke råd hos og snakke med.

— Ungdommene som kommer hit står helt uten nettverk. Vi forsøker å skaffe dem det nettverket og lære dem hva det innebærer å leve i Norge, forteller Hoff.

Enestående i Norge

De første ungdommene flyttet inn i mai. For øyeblikket bor det to unge gutter og to unge jenter her. Meningen er at ungdommene skal bo tre til seks måneder på Møhlenpris. På dagtid er de elever ved Nygård skole. Her går ungdommene vanligvis ett år og lærer seg norsk med samfunnskunnskap. Siden er det meningen å gå inn i den ordinære skolen i klasse med jevnaldrende.

EM-tiltaket (Enslige Mindreårige) ble til etter at Bergen kommune i 1999 oppsummerte sin erfaringer med å ta imot enslige mindreårige asylsøkere. Konklusjonen ble at ungdommene burde tas vare på av barnevernet, på samme måte som et norsk foreldreløst barn automatisk er en oppgave for barnevernet. Men vanlige barnevernsinstitusjoner er ikke tilrettelagt for disse ungdommene, som i egne øyne er voksne. Da ble løsningen å skape en eget starthjem for dem.

Ifølge Tonje Hoff er EM-tiltaket i Bergen enestående i sitt slag.

Enslige asylsøkere blir tatt imot svært ulikt rundt om i landet. Noen kommuner lar det kommunale mottaksapparatet ta seg av dem, andre plasserer dem på barnevernsinstitusjon - med blandede erfaringer.

EM-tiltaket på Møhlenpris finansieres fullt ut gjennom det statlige tilskuddet for enslige mindreårige innvandrere.

ET HJEM FOR DEM: I Welhavens gate tar styrer Tonje Hoff og miljøterapeut Marte Fylkesnes imot mindreårige enslige asylsøkere. Den nye barnevernsinstitusjonen er enestående i sitt slag.
Foto: Kim Nygård