Med seg har hun folk fra fire tunge offentlige etater i et helt nytt tverrfaglig opplegg.

I går åpnet Norges første senter for såkalt Narkotikaprogram med domstolskontroll i Damsgårdsveien. Bergen er sammen med Oslo plukket ut til å delta i et treårig prøveprosjekt der kriminelle med et narkotikaproblem kan bli dømt til behandling istedenfor tradisjonell soning.

Ingunn Seim er koordinator for prosjektet i Bergen. Med seg i det nye senteret har hun fire-fem medarbeidere.

— Jeg tror de største utfordringene dels blir å finne plasser i et hardt presset behandlingsapparat, dels å finne et trygt sted å bo for dem, sier hun.

Stikkordet i det nye tilbudet er tverrfaglig hjelp. Istedenfor at offentlige etater arbeider hver for seg med ulike prioriteringer, skal nå fire etater - kommunen, fylket, helsevesenet og kriminalomsorgen - samarbeide tett for å få livet til den enkelte dømte inn på rett spor. Sammen skal de hjelpe dem med avvenning, bosted, utdanning, arbeidstiltak, økonomisk rådgiving, nettverksbygging og aktivisering på fritiden.