Forskerne skal bore ned i det som kan være et av de største arkivene som finnes om klimaet på jorden, Malawisjøen i Øst-Afrika.

— I slammet håper vi å finne informasjon om klimautviklingen opp til fire millioner år tilbake, sier professor Michael R. Talbot ved Geologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Forskerne regner også med å få årlige data slik at de kan forutse både tørkeperioder og flom i tiden fremover.

Ny viten om tropene

Professor Talbot leder en gruppe på seks forskere og studenter fra Bergen som er involvert i prosjektet. Forskere fra seks europeiske land, USA, Canada og flere afrikanske land deltar.

Forskere har tidligere samlet mye informasjon om klimaet på våre breddegrader. Men en tilsvarende detaljert oversikt over klimaet i tropene finnes ikke.

— Med data fra vårt prosjekt blir vi i stand til å utvikle en mer fullstendig modell over klimavariasjonene på jorden. Tropene er selve drivkraften bak jordens utvikling, sier professor Talbot til Bergens Tidende.

Boring i januar

Forskerne har allerede arbeidet i flere år for å finne den innsjøen som kan gi de beste dataene, og har nå bestemt seg for Malawisjøen. I januar starter borearbeidet.

Innsjøen er 750 meter dyp og trolig syv millioner år gammel. Et boreskip vil bore ned i grunnen og hente opp slam. I slammet finnes rester av alger, planter og mineraler som kan gi presis informasjon om forholdene i vannet og om klimaet.

Viktig for folk i området

Foruten å finne data for millioner av år tilbake, er målet også å studere utviklingen fremover. Fiskeriforskere tilknyttet prosjektet holder på å undersøke mengden av fisk i innsjøen og se på utnyttelsen av ressursene i årene fremover.

Når vår del av jordkloden hadde istid, var det tørke i tropene. Flere av innsjøene var inntørket eller hadde flere hundre meter lavere vannstand enn i dag. I sedimentlagene som blir hentet opp vil det også finnes informasjon som kan brukes til å forutse klimaet i årene fremover, informasjon som er svært viktig for befolkningen i området.