TINA HELEN AASEN tina.aasen@bt.no

Det er første gang en slik omfattende kartlegging blir gjennomført i Norge. Hensikten er å skaffe ny kunnskap for å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge.

Forskerne regner med store mørketall blant barn med psykiske lidelser. Over 9000 barn skal delta i undersøkelsen, som vil være frivillig.

Alt til høsten vil foreldre og skoler få informasjon om prosjektet, som støttes av Bergen kommune.

– Undersøkelsen er så unik både internasjonalt og nasjonalt at vi vil bidra økonomisk tross stam kommuneøkonomi, sier byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Anne Gine Hestetun.

Barn med psykiske lidelser som blir oppdaget underveis i undersøkelsen, skal være garantert oppfølging og behandling. Deltakelse i undersøkelsen er frivillig. Undersøkelsen vil gå i flere etapper over minst en treårs periode.