— Så langt jeg har funnet ut har retten aldri tidligere behandlet et slikt spørsmål, sier advokat Halfdan Mellbye i advokatfirmaet DLA Nordic. Han har representert sykehuset i saken.

— Juridisk sett er hovedpoenget i kjennelsen at retten mener dette er en sak som ikke er egnet for domstolsbehandling, sier Mellbye.

I medisinske saker har Helsetilsynet et kontrollansvar for sykehusene. Helsetilsynet har behandlet denne saken og støttet sykehusets avgjørelse.

— Det kan virke som om lovgiverne ikke har tenkt på at slike spørsmål kunne dukke opp for retten, sier advokat Mellbye.