Dette sier de to styremedlemmene Marianne Herfindal Johannessen og Lillian Koehler. Vi tror de så gjerne, for årsheftene er av høy kvalitet og har mye interessant stoff.

Marianne er leder av det unge historielaget og redaktør av bladet, Lillian web.redaktør og varastyremedlem. De er begge ansatt på Statsarkivet i Bergen, og har begge bidratt i det siste bladet. Lillian forteller om barndomstiden på Åstveit, mens Marianne, av alle ting, skriver om en elv.

— Hvorfor om Haukåsvassdraget, som nesten ingen aner hvor er?

Nesten utdødd

— Det kommer seg av at Håvard Bjordal, miljøsjef i Bergen kommune, helt tilfeldig på en søndagstur fant elveperlemusling i vassdraget. Det var overraskende, for ingen visste noe om dette, og elven er eneste stedet i Bergen kommune muslingen fortsatt finnes. Jeg fikk lyst til å vite litt mer om dette, og begynte å lete i arkivene. Når vi begynner å grave, nesten uansett om hva, dukker det opp noe interessant. Det viser seg at kildene gir oss opplysninger flere hundre år bakover, og det er mange av de fastboende langs vassdraget som opp gjennom tidene har lett etter perler der. Det var ikke noe rikt «fiske», og de få som ble funnet tilhørte kongemakten. I dag er elvemuslingen nesten utryddet på grunn av overbeskatning og skitt i elven fra utbygging, det er trolig ikke mer enn et par hundre igjen. De er også svært gamle, så det virker som rekrutteringsevnen er ødelagt. Nå er muslingen fredet, men hvis det var tillatt å plukke dem, hadde det vært bortkastet arbeid, for det finnes ikke mer enn en perle pr. 10.000 skjell.

— Fant du noe overraskende i arkivet?

— Ja, mye interssant. Blant annet at det på 1700-tallet ble ansatt en perleinspektør. Abraham Nordmand var mildt sagt en spesiell mann. På tross av navnet kom han fra Østersjøområdet, men han gjorde seg fort upopulær. Han misbrukte blant annet grovt sine skyssprivilegier, og til slutt ble han avsatt i 1724.

Mangler identitet?

Litt av intensjonen til historielaget er å gi Åsane en identitet, vise at Åsane har en gammel og interessant historie. I dag er bydelen dessverre ribbet for mange av de gamle kulturminnene, og gjennomboret av en motorvei. Boligbygging og annen virksomhet har rasert mye av det gamle kulturlandskapet. En innbygger for 100 år siden ville aldri kjent seg igjen, bare de gamle fjellene ligger der som landemerker.

Åsane Historielag vil derfor samle opplysninger, bilder og annet, og vise hvordan den tidligere kommunen har forandret seg gjennom tidene når det gjelder skoler, industri, samferdsel for å nevne noe. Men også krigshistorien blir tatt vare på, denne gangen gjennom noen engelske spionkart over Nyborg-området.

Det er lite litteratur om Åsane, og derfor mye å ta igjen for det relativt ferske laget. Men de er godt i gang. Ta for eksempel artikkelen av Bjørn Davidsen om sykdommene som gjorde livet utrivelig for folk på slutten av 1700-tallet. Uforstand og kunnskapsmangel gjorde det ikke bedre for vanlige folk, og slett ikke da såkalte lærde skulle drive folkeopplysning. Slik ble almuen advart mot å spise for mye fisk, for det kunne føre til spedalskhet!

Jubileumsbok

Til neste år er Åsane Historielag ti år, og det er 100 år siden Åsane ble egen kommune. Dette har historielaget tenkt å markere med en egen jubileumsbok om kommunen, i tillegg til sitt eget hefte, som da blir det femte i rekken.

Det er mye grunnarbeid å ta tak i for et så ungt historielag, og de var i sterk tvil om de ville klare det økonomiske løftet med årsheftet.

— Det har gått fint, sier Marianne Herfindal Johannessen, som selv ble født i Åsane, men vokste opp i Fyllingsdalen og på Stord.

I dag har laget passert 250 medlemmer, og det kommer hele tiden til nye. Disse og andre venter spent på bladet som kommer i salg på fredag. Det blir lagt ut i bokhandlene i Åsane, på Kulturkontoret i Åsane senter, men kan også bestilles på historeielagets nettside «digitalarkivet.uib.no/aasane».

PROTOKOLLEN. Marianne Herfindal Johannessen, til venstre, og Lillian Koehler med en av bøkene som ga dem opplysninger om perleinspektør Abraham Nordmand som fikk sparken i 1724.<p/>FOTO: ØYVIND ASK