Folketallet i Årstad bydel vil vokse kraftig. Prognosene tyder på en befolkningsvekst på 11 prosent.

— Dette er nok den største overraskelsen i prognosen. Tidligere har vi trodd at Årstad ville stagnere, sier spesialrådgiver Rune Nordtorp.

I de gamle industriområdene i Møllendal og langs Damsgårdssundet er det planlagt flere hundre nye leiligheter. I tillegg opplever bydelen at 50-tallsblokker og rekkehus fra mellomkrigstiden fylles opp med småbarnsfamilier. Bibliotekfilialen på Landås er et av stedene som ser konsekvensene av utviklingen.

— Vi merker at det er et generasjonsskifte på gang, ja. Vi har stort utlån av barnebøker. Så myten om at det bare bor gamle på Landås kan vi trygt avlive, sier Åshild Sæle, som er avdelingsleder ved et eneste biblioteket i bydelen.