— Jeg forstår ikke hvorfor dette bygget ikke stenges. Det er jo ulovlig, sier Irene Jensen.

BT møter naboen sammen med Roy Åge Nilsen og FAU-medlem Øyvind Arntsen på baksiden av hybelbygget i Fyllingsdalen.

Det er her eieren Thomas Jensen og Vestlund Park leier ut leiligheter ulovlig.

Kommunen har slått fast at bygget ikke er regulert for boligformål, og har i månedsvis gitt tvangsmulkt til eieren. Det stopper ikke utleievirksomheten.

Blitt verre miljø

På baksiden av bygget står nærmere ti biler avskiltet. Boss ligger og flyter. Miljøet er blitt betraktelig dårligere etter at Jensen startet å leie ut i 2007, forteller de tre. Åpenlyst narkotikasalg forekommer.

— Vi ser folk som går og legger fra seg ting på enkelte steder. Like etter kommer det noen andre og plukker det opp. Det er tydeligvis salg av noe, sier Jensen.

Like bortenfor ligger barneskolen Seljedalen. FAU på skolen har nå sendt brev til kommunen. Her skriver FAU-leder Hilde Fauskanger:

"Mange av barna omkring Storhammeren er redde for å gå alene i området og de har meldt om at "skumle" voksne har snakket til dem og bl.a. har en oppgitt å være "politimann" og spurt om å få låne mobiltelefonen. Det er også observert en klar økning i trafikk av ikke-boende narkomane til og fra adressen".

FAU mener hospitset, og måten dette blir drevet på, forringer bomiljøet i skolens område.

"Trygghetsfølelsen til elever og foresatte er sterkt redusert. Folk er mer på vakt og mange har følt det nødvendig å gå til innkjøp i boligalarm".

Flere politioppdrag

Etter etableringen av utleievirksomheten har FAU registrert en økning av kriminalitet i området.

— Politiet har hatt en mangedobling av utrykningene sine til denne adressen, sier Arntsen.

I brevet skriver FAU at politiets oppdrag har økt fra 4 hendelser i 2009, til 149 i 2011.

"Eksempelvis var det i mars i år innbrudd på skolen, hvoretter politiet beslagla tyvegods og pågrep gjerningsmenn på adressen."

Irene Jensen og Roy Åge Nilsen har selv opplevd innbrudd den siste tiden, to ganger.

— De brøt seg inn midt på dagen. De stakk blant annet av med mobiltelefonene til ungene våre. Det er bare for jævlig, sier Nilsen, som presiserer at de ikke vet hvor innbruddstyvene bor.

Datteren deres tør ikke lenger gå alene i området, og de må nå kjøre og hente henne fra trening.

— Jeg skjønner bare ikke hvorfor kommunen ikke stenger dette bygget på dagen, sier Jensen.

Arntsen har lagt merke til at politiet i disse dager aksjonerer mot narkotikasalget i Nygårdsparken.

— Da er det skummelt å bo i nærheten av et område hvor det allerede er etablert narkotikasalg.

Ikke flere muligheter

Eier Thomas Jensen nekter å kommentere naboene og foreldrenes bekymring. Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) sier kommunens maktmuligheter er begrenset.

— Vi bruker tvangsmulkter for å få bukt med det vi mener er ulovlig. Mulktene blir ganske høye etter hvert, og i de fleste tilfeller fungerer dette.

Jensen prøver i disse dager å regulere tomten til boligformål. Da vil tomten bli mye mer verdt. Han har også lagt ut tomten for salg. 90 millioner er prisen han ber om.

Byråd Rygg vil ikke forskuttere hva som skjer med forsøket på omregulering.

— Men det er ingen tvil om at kommunen opplever utleievirksomheten som provoserende. Det er ugreit at noen ikke forholder seg til loven.