KRISTINE HOLMELID

Barn bør lære mer i barnehagen. Det mener en arbeidsgruppe som gir innspill til Barne— og familiedepartementet om ny rammeplan for barnehagen.

— Barn er nysgjerrige, kunnskapstørste og motiverte, og barnehagen bør sette kunnskap mer i fokus, sier Frode Søbstad, professor ved Høgskolen Dronning Mauds Minne. Han leder arbeidsgruppen som skal levere sin innstilling til sommeren.

- Ikke mini-skole

I Frankrike sitter barnehagebarn bak pultene og mottar kunnskap fra de er rundt tre år gamle. Det er ikke denne formen for læring arbeidsgruppen ønsker mer av.

— Vi har et vidt læringsbegrep. Vi ser ikke læring som snever kunnskapsmåling som begynner og slutter i skolen, men som dannelse, en form for læring som varer livet ut, sier Søbstad.

Gruppen foreslår ikke konkrete fag som bør med i skolen, utover at datateknologi bør vurderes. Viktig læring skjer for eksempel når barn finner pinner i skogen, lærer om hvilke trær de kommer fra og blir oppmuntret til å samtale om hvordan vær eller årstider påvirker trærne. Eller ved å besøke en kirke eller delta i kulturaktiviteter i nærmiljøet, mener arbeidsgruppen.

Slike naturlige læreprosesser er viktige å oppmuntre til, mener medlemmene i gruppen.

— Gode barnehager med kompetent personale gjør dette i dag. Men langt fra alle, sier Søbstad.

- Kvalitet drukner

Søbstad ønsker en debatt rundt kvalitet i barnehagen.

— I dag drukner dette svært viktige perspektivet i diskusjonen om antall plasser og makspris. I kommuner med full barnehagedekning sjekker foreldre kvalitet og profil i barnehagene og stiller krav til innhold. Dette fokuset på barna sitt utbytte i barnehagen vil bli mer og mer viktig når de andre målene oppnås. Men kvalitetsdebatten er viktig å ta nå, sier Søbstad.

— Skal dere gjøre noe spesielt i dag?

Det spørsmålet får styrer Wenche Larsen i Bjørgedalen barnehage i Fyllingsdalen ofte fra foreldre.

— Men det er ikke nødvendigvis på de store utfluktene læringen skjer, men i alle små situasjonene i hverdagen, sier Larsen.

- Læring er å vente på tur

Ute i barnehagen aker barna i bakken nedover mot vannet. Der nede er barna ofte og lærer om steiner, småkryp og fisk. Nå står de på rekke og rad og venter på tur for å ake ned bakken.

— Læring er også å vente på tur i akebakken, vise omsorg hvis noen slår seg eller låne vekk akebrettet sitt. Dette er ikke noe som kommer naturlig, men som må læres, sier Wenche Larsen.

Tidligere ble gjerne førskolelærerstudenter undervist i å konstruere læringssituasjoner.

— Nå prøver vi å gripe øyeblikket og bygge videre på det. Kommer barnet med neven full av tusenben sier vi ikke bare «æsj, de var ekle» eller «ja, de var fine», men griper fatt i hva barnet er opptatt av og spinner videre på det. Kanskje ender vi opp med å snakke om økosystemet og hvilken plass tusenbenet har der, sier styrer Wenche Larsen.