På nattetid er det ikke alltid Bergens smørside som viser seg frem på Legevakten i Bergen. I helgene er det som regel rushtid for fulle, og ofte bråkete, pasienter.

— Det begynner så smått på torsdagskvelden, og stiger jevnt utover helgen, sier overlege Knut Steen, som i mange år gikk nattevakter på Legevakten..

— Natt til søndag er pågangen suverent størst. Venterommet er ofte preget av fyll og bråk.

— Har du vært redd på jobb?

— Å ja. Mest for pasienter som har tatt stoff. Folk som er beruset kan også være ubehagelige, men mange er også hyggelige, understreker han overfor BT.

Steen, som også er fastlege og militærlege, har nettopp tatt doktorgraden på voldsregistreringer ved Legevakten i Bergen i årene 1994-98.

Unge menn i flertall

Materialet sier ingenting om hvorvidt de voldsskadde pasientene på Legevakten tok initiativ til vold, eller selv var ofre. Totalt ble det gjort 1800 voldsregistreringer i perioden:

76 prosent var menn, de fleste i aldersgruppen 15-24 år

Ca. 70 prosent hadde drukket alkohol

#" 40 prosent av kvinnene var ofre for hjemmevold eller kvinnemishandling

De fysiske skadene var som regel ikke særlig alvorlige, men 11 prosent ble innlagt på sykehus

70 prosent anmelder ikke volden til politiet

— Materialet sier ingenting om hvorfor pasientene ikke går til anmeldelse. Men vi vet at de som anmelder volden i liten grad er de samme som dukker opp i statistikken til politiet, sier Steen til BT.

— Isolert sett er derfor ikke kriminalstatistikken et godt mål for voldsutviklingen generelt i samfunnet. Mørketallene er store.

Kvinner som banker menn

Hver syvende, kvinnelige pasient skilte seg ut: De som hadde banket opp andre kvinner. Menn som hadde blitt overfalt av kvinner utgjorde 2 prosent av de voldsskadede pasientene.

Men Steen understreker at dette er en liten gruppe, som nesten ikke er beskrevet fø r.

— Kvinner som banker opp andre kvinner, minner om menn på by'n, sier Steen.

— Mens kvinner som banker opp menn, kan sammenliknes med kvinnemishandlere, bare med motsatt fortegn. Hele 80 prosent av slike voldstilfeller blir aldri anmeldt.

KNUT EGIL WANG