— Vi kunne fint doble kapasiteten hvis det blir gitt grønt lys for det, sier rektor Anne S. de Lange.

Kvartetten Espen Haugan fra Tromsø, Mads Omdahl Urheim fra Bergen, Walter Hjartøy fra Sotra og Silje Helle fra Vaksdal har alle som mål å gjøre karriere til sjøs. De trives godt ved den maritime skolen i Bergen.

  • Vi har tro på at krisen går over. Vi tenker langsiktig og mener valget vårt er riktig. Vi ser på skipsfarten som en fremtidsnæring. Behovet for transport har lenge vært stigende. Markedet vil helt sikkert komme tilbake, sier de fire.

Verken Silje, Mads eller Espen Haugan er redde for ikke å få jobb.

  • Intet problem, mener de.

Sikret jobb hos Odfjell

Walter har allerede sikret seg jobb som maskinist hos verdens største kjemikalietankrederi - bergensrederiet Odfjell SE.

Silje tar maritime fag, og har som mål å bli styrmann.

-Jeg vil se meg om i verden og oppleve spennende ting, oppgir hun som grunn for å satse på sjøen.

Espen tar maskinlinjen mens Walter tar skipsteknisk utdannelse.

Mads går andre år på videregående med sikte på å reise ut som matros før han utdanner seg videre til styrmann og skipper.

Nest størst i landet

Bergen Maritime er fellesbetegnelsen for Bergen maritime videregående skole og Bergen maritime fagskole som samlet har ca. 500 elever. Det utdannes elever både i nautiske fag og på maskinlinjen og elektrolinjen, samt folk til oljeboringsplattformer.

Skolen i Bergen er landets nest største maritime utdanningsinstitusjon når man ser på antall uteksaminerte offiserer.

Den økende interessen for sjøyrker mener både rektor Anne S. de Lange og avdelingsleder for fagskolen, Tom Getz, kommer som følge av de siste års kampanjer for å skaffe norske offiserer til handelsflåten og offshorerettet skipsfart.

Etterspurt arbeidskraft

Leder av Maritime Forum Bergensregionen, Hogne Haugsdal er ikke redd for at de som nå satser på et yrke til sjøs skal få problemer med å finne jobb.

Anne S. de Lange opplyser at flere rederier har besøkt skolen for å presentere seg. Det er også et kjent faktum at det på verdensbasis er mangel på kvalifiserte sjøfolk, spesielt overordnede. Maskinister er ettertraktet verden over.

  • Jeg har stor forståelse for at mange rederier sliter nå, men jeg ber rederne og ledelsen ta ansvar og se fremover. Vi må opprettholde lære- og kadettplasser og fortsette å utdanne sjøfolk. Norske sjøfolk har høy og god kompetanse som det alltid vil være behov for, sier de Lange.

Krisen går over

Hogne Haugsdal er overbevist om at de som tar maritim utdannelse i dag vil være etterspurt når de er ferdige med skolen.

  • Det vil fortsatt være bruk for norsk kompetanse om bord på norskeide skip, selv om det på lavere nivåer gjerne ansettes utlendinger. Norsk kompetanse er grunnfjellet i denne næringen og viktig for at maritim virksomhet i landet videreføres, sier Haugsdal.

Administrerende direktør Terje Storeng i Odfjell SE satser på norske offiserer og noen norske pumpemenn, samt filippinsk underordnet besetning på et 30 talls skip. Rederiet har også rundt 20 skip med full filippinsk besetning.

Det største problemet knyttet til sjøfolk er ifølge Terje Storeng å få tak i dyktige folk.

Helge Sunde
Helge Sunde
Helge Sunde