Dette kom klart frem på Ungdomstinget 2004 som Bjørgvin bispedømme arrangerte i Slettebakken kirke i Bergen i går. For første gang på 30 år har bispedømmet mannet seg opp til å arrangere ungdomsting. 70 ungdommer deltok, halvparten av dem fra Bergen.

Ønsker nytenkning

— Vi vil ha litt mer liv og røre i kirken, sier Kjartan Steffensen, Beate Rommetveit Remme og Mads Fjellbirkeland til Bergens Tidende. De tre ungdommene fra Fana vil gjøre ting litt annerledes og utfordrer kirkens ledere til å tenke nytt. De vil ha en litt mer spennende kirkevirkelighet der også de unge kan føle seg hjemme.

Ungdommene ble utfordret på Ungdomstinget fra første stund. Hva gjør egentlig kristne når noen vil låne mobiltelefonen deres et øyeblikk for å snakke med Gud? Kan de bli satt rett over?

Dagens unge kommer til kirken med sine egne sanger og vil gjerne fremføre dem med band og dansere. Hvorfor vil presten bare ha salmer fra salmeboken i gudstjenesten? Litt bevegelse i benkeradene er ikke nok for moderne tenåringer.

— Kirken er redd fornyelse. De voksne gir oss snevre rammer, sier en.

— Vi vil bidra og tar initiativ. Vi finner oss ikke i å bli oversett i lengden. Blir vi ikke hørt, forlater vi kirken og holder oss for oss selv, sier en annen.

— Vi utfordrer ungdommene til konstruktivt å være med å forandre kirken, sier Kristin Trætteberg, prosjektleder for Ungdomstinget 2004. Hun håper de skal inspireres til å finne en vei for kirkens fremtid. Kanskje kan de unge også få slippe til på prekestolen.

Tar unge på alvor

— Vi må ta ungdommenes utfordring om å gjøre noe med kirken på alvor, sier biskop Ole D. Hagesæther. Han mener at de unge ikke bare skal ta over en gang i fremtiden. De skal få gjøre noe som er viktig i dag. Biskopen vil dra dem med i å profilere en kirke som har en visjon.

Marianne Bergsjø Gammelsæter, rådgiver for undervisning i Bjørgvin bispedømme, utfordret rett og slett ungdommene til å tenke ut hvordan deres drømmekirke ser ut og hva de kan gjøre for å sette den ut i livet. Hun opplyser at bispedømme til høsten skal begynne med minilederkurs for fjorårets konfirmanter og gi ungdomsledere mentorer.

<b>TRYKKET HENDER: </b>Biskop Ole D. Hagesæther vandret rundt blant ungdommene. Her trykker han Kristian Kopperud i hånden. FOTO: ARNE NILSEN