Susan Johannessen Aas og Alan Shabam Jabar (begge 17) har hatt sommerjobb ved Ladegården sykehjem i år. Begge trives og synes det har vært en fin erfaring, men ingen av dem er helt sikre på om de kommer til å velge helsesektoren som fremtidig yrke.

— Veldig positivt

17-åringene er to av femti ungdommer mellom 16 og 18 år som har hatt sommerjobb på kommunale sykehjem, som et ledd i rekrutteringen av fremtidig arbeidskraft. Det er første gang Bergen kommune prøver ut noe slikt.

  • Veldig positivt og veldig lærerikt, sier Susan Johannessen Aas etter fire uker i en litt spesiell sommerjobbvariant.

I begynnelsen syntes hun det var vanskelig å vite hvordan hun skulle forholde seg til pasientene, som gjerne hadde glemt det som ble sagt for ti minutter siden.

  • Men etter hvert fant jeg ut at alle var forskjellige og at jeg måtte lære meg å kommunisere på ulike måter overfor ulike mennesker. Det går nesten forbausende greit, sier hun.
  • Vil du arbeide på sykehjem?
  • Litt tidlig å svare på det ennå, men jeg ser ikke bort fra at jeg kommer til å satse på et eller annet yrke innen helsesektoren, sier hun.

Håper på jobb neste år

Alan Shabam Jabar jobber stort sett på kjøkkenet, men har mye kontakt med pasientene.

  • Jeg leser for dem, går tur eller bare setter meg ned og snakker. Arbeidsoppgavene er varierte, noe som har gjort dette til en utrolig fin opplevelse for meg. Jeg håper kommunen vil fortsette ordningen til neste år. Da kommer jeg tilbake, sier han.

Men også Jabar er usikker på om helsesektoren kommer til å bli hans fremtidige arbeidsplass.

  • Jeg tror egentlig ikke det, sier han.

Ørliten økning

  • Tendensen når det gjelder søkningen til helsefag i den videregående skolen er den samme i år som de foregående årene. Det vil si heller laber, sier inntaksleder Nils Skavhellen i Hordaland fylkeskommune.
  • Vi har riktignok sett en ørliten økning i år, men fortsatt står mellom 100 og 120 skoleplasser ledige på helsefaglinjene i Hordaland, sier Skavhellen.

Totalt er det 713 helsefagplasser på andre trinn og 728 plasser på første trinn ved de videregående skolene i Hordaland.

Hud og hår

  • Hvorfor er slik utdanning så lite populær?
  • Vanskelig å si. Min hovedteori er at det generelt er vanskelig å rekruttere ungdommer i så ung alder som 17-18 år til en utdanningsvei i helsesektoren. Linjer som tilbyr utdanning i hudpleie og frisøryrket er derimot populære. Og tradisjonelle kjønnsforskjeller i yrkesvalg gjenspeiler seg fortsatt ganske klart. Ikke mye har forandret seg der i løpet av de siste tiårene. Det er nesten ingen gutter som søker seg til denne utdanningen, sier Skavhellen.

Sommerjobb

Trondheim har i flere år hatt en ordning med tilbud om sommerjobber for helt unge på sykehjem. Ordningen har vært en suksess der. Det er bakgrunnen for at Bergen forsøker samme opplegg. Interessen var upåklagelig da jobbene ble lyst ut i vår. 750 søkte, og måtte gjennom et trangt nåløye før de 50 ble ansatt.

Sommerjobbsatsingen er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for helse og inkludering og Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap.

Ungdommene erstatter ikke ordinære sommervikarer på sykehjemmene, men kommer som et ekstra supplement.

Hvorfor tror du unge svikter helsefag? Si din mening!