— Vi har prøvd å få jobb i hele høst, men det er vanskelig å finne noe som er aktuelt, sier Alexander Arildsen (20) og Jeanette Hag Birkeland (19).

De to er blant de 11 som deltar på jobbsøkerkurs på Nav-kontoret i Åsane denne uken. Flertallet av deltakerne er unge som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

— Nå har vi søkt om sosialhjelp, slik at vi har litt å leve av dersom vi ikke får jobb, sier Alexander.

40 prosent økning

De er ikke alene om å være i den situasjonen. 40 prosent flere unge under 25 år har mottatt sosialhjelp i år, i forhold til i fjor. Dermed utgjør økningen blant de yngste hele veksten i sosialhjelpsmottakere i kommunen. Blant eldre mottakere har det faktisk vært en liten nedgang.

— Vi ser at det er en kraftig økning i den yngste aldersgruppen, og mener utviklingen på arbeidsmarkedet er den tydeligste forklaringen, sier Magne Ervik, seksjonssjef i Bergen kommune.

Mange unge, nyutdannede sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Andre har avbrutt utdanningen og står uten formelle kvalifikasjoner. Og noen har falt ut av arbeidsmarkedet etter kort tid med jobb, og står med lav ansiennitet og slunken CV.

— Unge faller raskere ut av arbeidsmarkedet, og står da med færre rettigheter enn andre. Da må de ofte søke om sosialhjelp, forklarer Ervik.

Mellom 2004 og 2008 sank antallet sosialhjelpsmottakere i Bergen med rundt 20 prosent. Nå er det på vei opp igjen, med de unge som fortropp.

Får ikke være passive

Når unge arbeidsledige kommer til Nav Åsane for å søke om sosialhjelp, blir de straks henvist til jobbklubben.

— Tilbudet er både for dem som går på arbeidsledighetstrygd og dem som får sosialhjelp. Det har gitt gode resultater, sier sosialsjef i Åsane, Jostein Hestenes.

Unge blir prioritert i jobbklubben.

— Det er viktig å ta tak i den gruppen slik at de ikke havner varig utenfor jobbmarkedet. Vi ønsker ikke passive sosialhjelpsmottakere, sier Ervik.

Kurslederne Bente Hansen og Åge Sagstad forteller at opptil 80 prosent av alle deltakerne fikk jobb frem til finanskrisen i fjor.

— Nå går det tråere. Men det er fortsatt håp. Vi tror at rundt halvparten får jobb, selv om det kanskje ikke er drømmejobben og ofte bare snakk om en midlertidig stilling, sier de.

Mange tar kontakt direkte med Nav for å få arbeidstakere. Da har jobbsøkerkurset førsteretten. Mens BT er på besøk, får Jeanette beskjed om at et firma trenger folk til kantinedriften.

— Jeg hadde håpet på butikk, men jobber gjerne i kantine en stund, sier hun.

Unge, skoletrøtte menn

Fullt så heldig har ikke Bjørn-Inge Knutsen vært i dag, men han gir ikke opp jakten. En lagerjobb eller lignende hadde vært helt ok.

— Jeg merker at det er mye vanskeligere å få jobb nå enn i fjor. Men her får jeg et spark i ræven. Jeg ringer og maser der jeg vet at det er mulig å få jobb, sier han.

22-åringen beskriver seg som et typisk finanskriseoffer. Siden januar har han vært stort sett arbeidsledig, etter at bedriften han jobbet i måtte nedbemanne. I mellomtiden har Bjørn-Inge blitt far, og den lille familien måtte ty til litt sosialhjelp i tillegg til dagpenger.

Han er typisk på en annen måte også: De fleste som kommer til Nav for å få sosialhjelp er unge menn, ofte uten formell utdanning.

— Mange har avbrutt videregående og har liten eller ingen utdanning og lite praksis. De er gjerne skoletrøtte, og en del sliter med lese- og skriveproblemer, sier Bente Hansen.

Les mer i BTs papirutgave i dag:

  • Helsebyråd Christine Meyer: - Skolen er for teoretisk
  • Forsker: Sosialhjelpsmottakere ofte uten rettigheter(BT 8. desember 2009)