— Pappapermisjonog sexkjøpsloven har brakt antifeministene på banen. Ved å frata menn retten til å kjøpe sex fra prostituerte, blir de fratatt urgamle rettigheter i vår kultur, sier historiker og stipendiat Trine Rogg Korsvik.

Ferske tall fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) viser at mens 45 prosent av de mellom 30 og 50 år svarer at de er svært positive til likestilling, gjør bare 34 prosent av de under 30 år det samme.

Ifølge Korsvik har det aldri vært sosialt akseptert å være horekunde i Norge. Da sexkjøpsloven ble innført 1. januar 2009, mistet menn muligheten til å kjøpe sex. Horekunder er også kriminalisert i Sverige og Island. Et forbud mot sexkjøp diskuteres nå i Frankrike, Skottland, Israel, England og Danmark.

Korsvik sier atrundt 13 prosent av norske menn har kjøpt sex en eller flere ganger i løpet av sitt liv. Én prosent oppgir å ha vært faste sexkjøpere. Til sammenligning har 40 prosent av alle menn i katolske Spania kjøpt sex.

— Myten er at horekunder er stakkarslige fyrer. Men forskning har vist at 80 prosent av horekundene har partnere, sier stipendiaten.

Forsker Thomas Hansen hos NOVA mener forskjellen i holdninger til likestilling blant menn langt på vei kan forklares med at aldersgruppene er i ulike livsfaser.

— Blant de yngste finner vi flere som ikke er i parforhold og derfor har et mer teoretisk forhold til likestilling og likedeling av oppgaver og ansvar mellom kjønnene, sier Hansen, som viser til at oppslutningen om likestilling er 90 prosent i Norge.

Blant dem som ønsker å ha et tradisjonelt kjønnsrollemønster, er det langt flere menn enn kvinner.

Mens to prosent av kvinnene under 30 år oppgir å ha tradisjonelle holdninger, gjelder det samme for 14 prosent av de jevngamle mennene.

Trine Rogg Korsvikforteller at det ofte kommer antifeministiske motreaksjoner når feminismen er på fremmarsj. Dette skjedde flere ganger i løpet av forrige århundre.

— Politikk er jo en kamp om makt, og enkelte kan føle seg truet av at feminister rokker ved gamle mannsprivilegier, sier hun.

Korsvik påpeker at kvinners inntog i arbeidslivet har gitt menn flere å konkurrere med. Dermed må de være flinkere for å nå opp.

— Legestudiet i Oslo har nå 70 prosent kvinner. Før var det motsatt. Det kan for noen oppleves som en trussel, mener hun.