— Jeg har lett etter jobber i over et år nå, men det er ingen stillinger ledige, sier Eli-Terese Sande (27). Hun er utdannet lærer og nå arbeidssøkende.

— Det er rett og slett provoserende at skolene bruker assistenter uten utdannelse til undervisningen. At skolen må spare penger ved å bruke mennesker uten et eneste vekttall fremfor kvalifiserte lærere er forkastelig! Det er ikke akkurat lyse tider for nyutdannete lærerstudenter, mener Sande.

Heller ikke Marianne Nordahl (24) ser særlig lyst på fremtiden. Hun har de siste to årene hatt et vikariat ved Hellen skole, men til høsten blir hun kanskje arbeidsledig.

— Jeg har fått signaler om at vikariatet ikke vil bli forlenget. Ettersom situasjonen i Bergen er så prekær har jeg søkt meg til Haugesund også. Men det ser ikke bedre ut der. Jeg har veldig lyst til å bli Bergen, men hvis jeg må flytte for å få jobb gjør jeg det, sier Nordahl.