Trenden er klar. Stadig færre unge kvinner stemmer Frp.

I 2005 stemte 16 prosent av norske kvinner stemte Frp, i 2009 var denne andelen sunket til 14 prosent.

Blant de yngste kvinnene går gikk det enda dårligere. Ved 2005-valget stemte 25 prosent av kvinner i alderen 18-29 på partiet, men i 2009 var denne andelen halvert til 12 prosent.

Forsker Hilmar Langhelle Mjelde, ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, mener manglende appell er årsaken til nedgangen.

— Ja, det ser helt klart ut til at Siv Jensen appellerer mindre til velgere generelt enn Carl I. Hagen. Sistenvnte er en levende legende i norsk politikk, og ble etter hvert populær i hele befolkningen. Siv Jensen kommer alltid dårlig ut på «Hvem vil du ha som statsminister»-målinger.

- Mangler Hagens karisma

Mjelde tror personlige egenskaper er avgjørende for velgerne.

— Hagen fikk image som en karismatisk statsmann, og en suveren debattant. Jensen er også en dyktig politiker, men mangler Hagens karisma. Det har sogar vært hevdet at kvinner stemte på Hagen fordi han var så kjekk. Men vi får være litt raus med Siv Jensen også - kanskje hun blir mer populær med årene, slik både Erna Solberg og Carl I. Hagen ble, sier Mjelde.

Forskeren peker på at Frp har alltid hatt en klar overvekt av mannlige velgere.

— Dette stemmer med det internasjonale bildet; populistiske høyrepartier, slik som Frp, er kjent for å være gubbepartier, både hva gjelder disse partienes politikere og velgere.

«Myke verdier»

Venstrepartiene har tradisjonelt stått sterkest blant kvinner.

— På den siden er det venstresiden som har pushet likestillingsagendaen, på den andre siden er en teori at kvinner identifiserer seg generelt mer med venstresidens «myke verdier», som fokus på fellesskap og en omfattende offentlig sektor som tar vare på mennesker. Dette i kontrast til høyresidens fokus på individualisme og blant annet viktigheten av et sterkt forsvar, sier Mjelde.

— Unge kvinner stemmer typisk Ap og SV fordi de naturligvis er opptatt av likestilling, og det er venstresiden som har pushet likestillingsagendaen.

Mjelde mener Frp har en jobb å gjøre om de skal nå de unge.

— Vi ser at Frp både i 2005 og 2009 var det nest største partiet blant kvinnelige velgere over 60 år. Det skyldes nok at Frp har markert seg i seniorpolitikk som en varm forsvarer av eldres rettigheter, og har jo «eldre-general» Carl I. Hagen som leder av partiets seniorgruppe.

- Temaene avgjør

Frp-generalsekretær Geir Mo mener temaene i valgkampen er ustlagsgivende på valgresultatet.

— Det er mange faktorer som påvirker, blant annet hvilke tema som er oppe i den politiske debatten. Det påvirker mer enn hvilke politikere som er profilert i media. Alt dette er interessante analyser, men som må gjøres mye bredere enn å se på to valg og en variabel, sier han til Bergens Tidende.

Mo fremhever at partiet har hatt en økning av kvinnelige medlemmer.

— Under Siv Jensen har vi imidlertid opplevd en øking av antall aktive kvinner i Frp, et godt eksempel er kvinnelige listekandidater. Ved valget i 2009 var 37 prosent kvinner, mot 31 ved forrige valg. Vi opplever også en sterk vekst i partiorganisasjonen, sier Mo.

Flere jenter i FpU

Fylkestingsrepresentant Petter Tvedt (26) er Frps 9.kandidat til bystyret i Bergen, og er ikke bekymret for partiets kvinneappell.

— Andelen unge kvinnelige medlemmer i Fremskrittspartiets Ungdom har økt under Siv Jensens ledelse i FrP. Vi har vunnet de to siste skolevalgene med Siv Jensen som partileder, - uten unge kvinners stemmer hadde ikke det skjedd, mener han.

Hva gjør dere for å sikre flere stemmer fra unge kvinner?

— FrP har ingen særpolitikk for kvinner, på samme måte som vi ikke lager særpolitikk for menn. Trygghet i eldreomsorgen, høyere studiestøtte og lavere eiendomsskatt er alle saker som appellerer til unge kvinner som menn. Vår kriminalitetspolitikk, som stiller krav om strengere straffer og mer trygghet i gatene, er en spesielt viktig grunn til at unge kvinner bør stemme på oss, sier Tvedt.

Hvorfor tror du andelen kvinnelioge Frp-velgerer har sunket?

Forsker Hilmar Langhelle Mjelde, ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen
UIB
Fylkestingsrepresentant Petter Tvedt (26) er Frps 9.kandidat til bystyret i Bergen.