76 personer under 30 år ble drept i trafikken i fjor. Det er spesielt aldersgruppen 18-19 år som er hardt rammet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Syv 18-åringer og ni 19-åringer mistet livet i trafikken i 2007. Elleve av dem var bilførere.

I alt omkom 233 personer og 12.082 ble skadd. 879 ble hardt skadd. Ulykkestallene har vist en positiv tendens de siste årene. Gjennomsnittet for perioden 1998-2007 var 287 omkomne og 11.755 skadde.

23 fotgjengere mistet livet i 2007, mot 35 i 2006. 14 mopedister og syklister mistet livet, tre flere enn året før.