Det var en nabo som med kikkert observerte de tre guttene da de forsøkte å tenne på ulike gjenstander på plassen utenfor Danzas. Naboen varslet politiet, men da politiet ankom var guttene forduftet.

. De løp da en lastebil kjørte inn på plassen, sier politibetjent Jan-Tore Heggholmen ved Arna og Åsane politistasjon.

Flammekastere

Men før guttene stakk av, hadde de rukket å bryte seg inn i et svært telt som Danzas buker som såkalt «rubhall». Der fant de spraybokser som de brukte til å tagge på veggene med. Ved å holde fyrstikker foran sprayboksen, forvandlet de dem til flammekastere som de brukte til å brenne flere hull i veggene. Store deler av en takrenne klarte de også å smelte vekk. I tillegg til dette gikk de løs på lastebilene som sto der, de kuttet elektriske ledninger, tok ut luften av dekkene og knuste baklykter.

Politiet klarte raskt å finne gjerningsguttene.

Politiet var i nærheten da de litt over klokken ti fredag kveld fikk melding om hærverket, og på vei til Danzas så de guttene løpe. Også andre naboer hadde sett guttene løpe, og forklarte politiet hvor de hadde løpt. Guttene hadde løpt hjem.

Ikke straff

Siden guttene er under den kriminelle lavalder, kan de ikke straffes for ugjerningen. Men de må regne med et høyt erstatningskrav.

— Forholdet vil mest sannsynlig føre til en anmeldelse. Skadene er store og det er mye å betale, sier Heggholmen.

Han vil ikke anslå hvor store verdier guttene kan ha ødelagt for.

Lov om skadeerstatning sier at «foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skade.»

Hvis foreldrene ikke kan lastes for hærverket, er de likevel pliktig til å betale erstatning, men den er da begrenset oppad til 5000 kroner. Men også guttene risikerer å få svi på pungen. Loven sier at «barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers.»

STORE SKADER: De tre guttene på 13 og 14 år gjorde store skader i teltet til transportselskapet Danzas. De tagget, brente flere hull i teltet, ødela en takrenne og knuste blant annet baklyktene på flere biler.
FOTO: KNUT EGIL WANG