— Vi mener at folk må få lov å være ute natten lang, hvis de ønsker. Vold og uro oppstår når alle utstedene stenger samtidig, sier Preben Austgulen, Høyres ungdomskandidat til bystyret.

Leserne diskuterer: Riktig å stenge skjenkingen tidlig?

Inn i programmet? Lørdag skal Bergen Høyre vedta partiprogrammet for neste periode. Da håper ungdommene å få flertall for sitt forslag om skjenking døgnet rundt, kombinert med strengere straffer for brudd på skjenkebestemmelsene.

Oslo hadde liknende regler frem til 1998. Da vedtok Bondevik-regjeringen sentrale regler om skjenkeslutt klokken tre.

Bergen burde søke unntak fra disse reglene, mener Austgulen: – Vi burde gjennomføre et eksperiment for å vise at gatevolden blir redusert ved å spre stengetiden utover natten.

Økt videoovervåking i sentrum, flere skjenkesteder og flere drosjeløyver er andre ingredienser i Unge Høyre-medisinen.

Frps ungdomskandidat, Petter Tvedt ønsker også fri stengetid for kranene og vil ha det inn i Frps bystyreprogram.

Forslaget om å stenge klokken ett karakteriserer Tvedt som naivt: – Å få flere fulle folk ut på gatene klokken ett vil føre til mer, ikke mindre vold i sentrum, sier han.

Høring neste uke Den voksne del av Bergen Høyre er mer avventende til diskusjonen om stengetid. Innspillet kommer fra en arbeidsgruppe nedsatt av Ruspoltiisk råd. Neste uke arrangerer komite for finans og kultur en heldags høring om rusrelatert vold.

– Vi vil ikke ta stilling til forslaget om å stenge klokken ett før høringen er gjennomført, sier Høyres gruppeleder Hilde Onarheim.

Frps gruppeleder Liv Røssland tviler på at det er klokt å stenge hele byen samtidig. Forslaget fra ungdomskandidatene har hun mer til overs for:

– Da hadde vi fåttt differensiert retur fra byen, sier hun.

SVs Oddny Miljeteig er villig til å diskutere stenging klokken ett.

– Men jeg tror ikke løsningen er enkel. Folk skal også hjem. SV mener det må satses på flere nattbusser, sier Miljeteig.

Samtidig understreker hun at bergenserne må få lov å ferdes i byen nattetid.

Aps gruppeleder Terje Ohnstad opplyser at partiet ikke har tatt stilling til forslaget. En eventuell endring av dagens regler kan ikke skje før etter høstens valg.

ØL DØGNET RUNDT: Slik blir det, om Unge Høyre får viljen sin.
Eirik Brekke