Billigere ungdomskort er en av påplussingene som fylkespolitikerne vil gjøre på neste års budsjett. Fra 1. august skal ungdomskortet koste 290 kroner måneden og ikke 330 kroner som i dag.

— Tilbakemeldingene vi får er at kortet virker. Det skaper gode kollektivvaner, sier KrFs gruppeleder Pål Kårbø.

Periodekort blir 10 prosent billigere neste år.

Billigere pc-er?

Fylkesbudsjettet utgjør 3,5 milliarder kroner. Flertallet som består av Høyre, KrF og Frp vil plusse på 55 millioner.

Halvparten av påplussingene går til videregående skole. 10 millioner kroner er avsatt til innføringen av obligatoriske pc-er for neste års førsteklassinger.

— Størsteparten av pengene vil vi bruke på å kurse lærere. Resten til å subsidiere kjøpet av pc-er.

— Hva betyr det i kroner og øre for hver elev?

— Det er for tidlig å si. Dessuten har Kunnskapsdepartementet i et rundskriv varslet at pc til elever i videregående skole må bli gratis. Da mener vi at det må komme penger i revidert statsbudsjett, sier Kårbø.

Opposisjonen foreslo at fylkeskommunen bruker årets overskudd på å kjøpe pc-er til neste års førsteklassinger. Det fikk ikke flertall.

Ikke bare Hardanger

Fylkeskommunen bader i konsesjonskraftmillioner. Inntektene blir i år 100 millioner kroner, mot 50 millioner tidligere.

Fylkespolitikerne har tidligere lovet at 70 prosent av kraftinntektene skal gå til Hardangerbrua.

Nå vil flertallet fri seg fra prosentregelen.

— Hardanger skal få de 350 millionene vi har lovet. Ved å fjerne prosentregelen og sette et kronetak i stedet kan Nordhordland få penger til veiprosjekter allerede fra 2007-2008, sier Kårbø.

Fylkespolitikerne bevilger 10 millioner til 50-metersbassenget i Bergen. 10 millioner er øremerket asfaltering. Totalt har fylket penger til 80 kilometer reasfaltering neste år.