— Det er ingen tungt belastede kriminelle som kommer til å dra til hytten, sier styremedlem Hans R. Dankertsen i stiftelsen Aktiv kreativ endring (AKE), som står bak hytteplanene.

Han og lederen i stiftelsen, Hanne Britt Venø, ønsker å gi et forebyggende tilbud basert på frivillig arbeid for barn og unge som trenger å komme seg ut av byen.

Hytten ved Jonshøgdi blir i tilfelle et utgangspunkt for blant annet padling sommerstid, og aking og skigåing om vinteren.

Hanne Britt Venø ble paff da hun leste kritikken fra hyttenaboene i Hordaland Folkeblad sist fredag.

— Vi følte oss godt mottatt både av Kvamskogen Vel og av Vassverena vann- og avløpslag, og har meldt oss inn begge steder, forklarer Venø.

Resten av medlemmene i både velforeningen og vann- og avløpslaget reagerer negativt på at AKE-stiftelsen planlegger å ta med seg barn og unge med problemer inn i det etablerte hyttefeltet.

Naboene ikke begeistret

— Vi bekymrer oss for våre barnebarns trygghet når en slik «institusjon» er planlagt midt i et fredelig hyttefelt, sier Victor Geir Hagen. Han eier hytte i området ved Jonshøgdi, og reagerte først på størrelsen da han så plantegningen. Utbygger planlegger et boareal på 146 kvadratmeter, med en grunnflate på 130.

Først en tid etter at Hagen mottok nabovarsel gikk det opp for han hva stiftelsen jobber med.

— I utgangspunktet er jeg ikke imot slike tiltak, men det er ingen som ønsker seg slike naboer, sier Hagen, og understreker at dette skaper uro og frykt for fremtiden i hyttefeltet.

Utenom Hagen har to andre sendt merknader til planene, i tillegg til Kvamskogen Vel og Vassverena vann- og avløpslag med sine 24 medlemmer.

Formannskapet seier ja

Området Vetlavatnet på Kvamskogen har ingen reguleringsplan, men sist tirsdag vedtok et enstemmig Kvam formannskap å gi AKE-stiftelsen dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for Kvamskogen.

Fylkesmannen hadde før møtet frarådet dispensasjon fordi han ikke ser at det er særlige grunner for å gå ut over gjeldende grunnflateavgrensninger på 90 kvadrat.

— Vi er svært skeptiske til den dispensasjonspraksisen Kvam kommunen har lagt opp til på Kvamskogen i den seinere tid, lyder uttalen fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen kan nå komme med en innsigelse på kommunens vedtak.

jan M. Lillebø