Nå sitter de seks tenåringsguttene på tiltalebenken i Bergen Tingrett. Samtlige er tiltalt for grov vold mot mannen, som blant annet ble påført brudd i høyre hånd, et kutt i bakhodet og kul i hodet. Mannen ble slått i hodet og overkroppen med køller.

Hendelsen fant sted 24. juni i fjor og skadene medførte at fornærmede ble sykmeldt i en måned.

De seks tenåringene, som er i alderen 17 til 19 år, er tiltalt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter og for å ha benyttet særlig farlig redskap. Fire av de tiltalte har erkjent straffeskyld. To erkjente seg ikke skyldig i hovedpunktet under tiltalen.

Flere av tenåringene er også tiltalt for en rekke andre forhold. Blant disse er besittelse av narkotika, besittelse av springkniv og brudd på vegtrafikkloven.

Det er satt av tre dager i retten til behandling av saken.