— Vi har mottatt en voldtektsanmeldelse, og en 22 år gammel mann innrømmer å ha hatt samleie med en mindreårig, og forstår at dette var galt. Siktede nekter for at det var en voldtekt, sier lensmannen som etterforsker saken.

Bergens Tidende velger ikke å oppgi navn på den aktuelle kommunen i Hordaland. Dette av hensyn til jenten og hennes familie.

Uten prevensjon

Høsten 2002 var 22-åringen i ferd med å fullføre utdannelsen som barne- og ungdomsarbeider. I august fikk han plass som lærling ved den aktuelle ungdomsskolen.

Noen uker ut i skoleåret tok 22-åringen kontakt med den da 14 år gamle jenten. Han spurte om det var noe han kunne gjøre for jenten, og inviterte henne blant annet med på et religiøst møte.

Jenten hevder at barnearbeideren like etter gjorde seksuelle tilnærmelser overfor henne.

I høstferien 2002 inviterte 22-åringen eleven hjem etter skoletid. Han plukket henne opp ved et busskur ikke langt fra 14-åringens hjem. Jenten ble med fordi hun var lovet å se en videofilm.

I avhør skal jenten ha forklart at hun nektet å kysse 22-åringen. Han skal da ha tvunget henne til å gjennomføre samleie. Barne- og ungdomsarbeideren skal ikke ha brukt prevensjon.

Lett forelsket

Saken ble først anmeldt i begynnelsen av november i år. Dette skyldes at foreldrene ikke visste at datteren hadde vært utsatt for et seksuelt overgrep.

Jenten har forklart at hun prøvde å varsle ledelsen ved skolen, men følte at hun ikke nådde frem.

Få uker etter overgrepet skal jenten og en venninne ha fortalt rektor at begge hadde mottatt slibrige tekstmeldinger. Jenten har i avhør sagt at hun gikk til rektor fordi hun fryktet at 22-åringen kunne forgripe seg igjen.

— Jeg forsto ikke hva jentene mente. Det var veldig forvirrende, men jeg skjønte at det var noe med barne- og ungdomsarbeideren. Derfor innkalte jeg ham til en samtale, og forklarte hvilke retningslinjer vi har på skolen, sier rektoren.

Hun avviser at noen på skolen har visst om overgrepet.

— Hadde vi visst dette, ville vil straks varslet politiet. Vi vet jo at dette er en problemstilling, at jenter lett kan bli forelsket i unge, mannlige ansatte.

Graviditetstest

Jenten fikk gradvis større tilpasningsproblemer utover høsten 2002. Hun syntes det var vanskelig å omgås barne- og ungdomsarbeideren på skolen.

22-åringen skal ha truet med å ta livet av seg hvis noen fikk vite hva som hadde skjedd. Han sa han hadde forsøkt å skjære over strupen, og markerte dette ved å gå med høyhalset genser på skolen.

Jenten tok etter hvert kontakt med en sosiallærer for å snakke om problemene. Læreren skal ha anbefalt henne å ta en graviditetstest, men fikk ikke mistanke om at jenten kunne ha vært utsatt for overgrep.

— Hvis læreren hadde fått høre påstander om en voldtekt, ville hun naturligvis slått alarm, sier rektoren.

Ved årsskiftet sluttet 22-åringen ved skolen. Omtrent samtidig koblet skolen inn kommunepsykologen for å hjelpe jenten. Utpå våren valgte 14-åringen å betro seg til ham.

Likevel tok det flere måneder før psykologen varslet jentas foreldre. Det skjedde først i november i år, 13 måneder etter overgrepet.

Rektor i avhør

Lensmannen forsøker nå å få finne ut hvordan det kunne gå så lang tid før saken ble anmeldt.

— Både ledelsen og flere lærere ved skolen vil bli kalt inn til avhør. Jeg vil sjekke om noen kan ha brutt meldeplikten, sier han.

I går innkalte rådmannen i kommunen både rektor og skolesjef til krisemøte.

— Jeg kan på grunn av taushetsplikten ikke gi noen kommentar, men kan forsikre om at vi skal gå grundig gjennom denne saken. Vi skal finne ut hva som har skjedd og ikke skjedd, sier rådmannen.