Det er tidlig ettermiddag, men stemmen i telefonrøret et tungt søvnig.

— Hallo … det er Christian ...

Det er dataparty på Aurdalslia skole, og da er datafreaken automatisk på plass og klistret til skjermen så lenge eventyret varer. Han er bare hjemme for en liten sovepause når BT kontakter ham. Flere pensjonister i Ytrebygda har hatt glede av Christians datainteresse. Han har hittil holdt to datakurs for dem.

-Kjempegøy, sier 22-åringen entusiastisk, og gleder seg til neste kurs.

Internasjonalt nettverk

Utenom tiden som er viet data, bruker Christian Magnussen all sin energi på ungdom. På ungdomsrådet, og som ungdomsarbeider med kveldsansvar for fritidsklubben på Aurdalslia skole.

Nå er han nettopp hjemkommet fra Liechtenstein der han har vært på et EU-finansiert seminar hvor han lærte mer om å inkludere ulik ungdom. Tretten nasjoner deltok og Magnussen benyttet anledningen til å utveksle synspunktet og adresser med andre som jobber for ungdom. Til høsten har Ytrebygda nemlig planer om å sende hele ungdomsrådet til Brussel en uke for å lære mer om ung innflytelse.

Målrettet ungdom

En av de fremste oppgavene nå er imidlertid å gjøre ungdomsrådet bedre kjent, og denne uken er rådet på informasjonsturne på skolene.

— Alle skal få vite hva ungdomsråd er og hva ungdomsråd har mulighet til å gjøre, at ungdomsråd ikke bare er diskotek, men at vi også har mulighet til å påvirke politikerne.

Med en god porsjon målrettet vilje, pluss vilje til å prøve nye veier dersom ikke den første når frem, kan politikere i Ytrebygda bydel vente seg større trykk fra 22-åringen og de andre ungdommene i ungdomsrådet.

— Jeg har vokst opp i Oslo, og sett hvordan et miljø forandrer seg når diverse tiltak som unge trenger, forsvinner. Det danner seg gjenger, og når det ikke er noe å finne på, trekker de unge nærmere sentrene hvor de henger rundt og utvikler et dårlig miljø. Dette er noe vi vil kjempe mot.

Ønsker ungdomssenter

— Hvordan vil Ytrebygda være å bo i for ungdom om ti år?

— Det er vanskelig å si, for politikerne har som mål å utbygge bydelen dobbelt så stor som nå. Det medfører en mye større strøm av barn og unge. Hvis vi er effektive nå, kan ungdomsmiljøet være bra om ti år.

— Hva er det ideelle ungdomsmiljø?

— At ungdom til enhver tid har noe å gjøre. Det hadde vært ideelt hvis vi hadde hatt et ungdomssenter slik de har i veldig mange andre land, sier Magnussen, og viser til sitt besøk i Liechtenstein der han var innom et ungdomssenter på tre etasjer.

— Der hadde de alt fra fotoklubb og skaterom, til egne jenterom hvor jentene kunne snakke om problemer de hadde, seier han og forteller at unge som går på disse sentrene ofte også blir invitert på seminarer hvor viktige temaer, som for eksempel rasisme, blir tatt opp.

Elevrådsarbeid

Christian Magnussen bodde tidligere i Oslo. Der tok han elektro grunnkurs, men fullførte ikke utdanningen.

— Jeg var ganske drittlei skolen da. Nå er målet å bli vernepleier, sier 22-åringen som har vært engasjert i elevrådsarbeid, og senere blant annet jobbet i to år med barn og unge på Sandsli.

YTREBYGDA UNGDOMSRÅD er sammensatt av valgte representanter fra skolene og fritidsmiljøene i bydelen. Fra venstre: Trygve Haugland (nestleder, 16 1/2) fra Aurdalslia fritidssenter, Dwayne-Ingvald Fairchild (13) fra Ytrebygda skole, Maren Økland Wembstad (13) fra Skranevatnet skole, Margrethe Nergaard (15 1/2) fra Ytrebygda skole, Yngre Christiansen (17) fra Sandsli videregående skole, Christian Magnussen (leder 22) fra Aurdalslia fritidssenter og Guro Dahl Lindebjerg (14) fra Rå ungdomsskole.