I høst skal Ungdommens bystyre opprettes, og byrådet har fått bevilget en 1. mill. kr. til dette i år. Elever gjennom hele skoleløpet skal delta i arbeidet til Ungdommens bystyre.

Ungdomsskolene og de videregående skolene i Bergen sender velger representanter som trer sammen i Ungdommens bystyret, mens ungdomsskolene har et fadderansvar for barneskolene, slik at disse også inkluderes. På alle skoler skal sakene som skal opp i Ungdommens bystyre drøftes i elevrådet og helst også i klasserommene for å inkludere alle elevene i den demokratiske prosessen.

Venstre har lenge ment at demokratiopplæringen må styrkes, slik at unge læres opp til å bli borgere med frihet og fellesskapsansvar. Med Ungdommens bystyre vil ungdom bli tatt med på råd gjennom høringsuttalelser og skal få bestemme over budsjettmidler selv. Dermed blir dette en skole i demokrati for fremtidens borgere.

Undersøkelser viser at norske elever har god demokratiforståelse, men at undervisningen er for dårlig. Hovedfokuset ligger på valgprosessen og kunnskaper om samfunnet, mens politisk deltakelse, den politiske beslutningsprosessen og kritisk tenkning stort sett blir oversett. Ungdommens bystyre vil være et spennende tiltak for å skape økt politiske deltakelse. Målet må være å skape fornuftige, engasjerte og kritiske samfunnsborgere.

For å få dette til må unge opplæres til selv å ta del i styret. Bare aktiv deltakelse i politiske debatter og beslutningsprosesser kan gjøre mennesket til et politisk vesen, og i så måte vil Ungdommens bystyre bidra til en bedre demokratiopplæring. Dette er et kjempespennende tiltak som vil bli en suksess.

Hans-Carl Tveit, oppvekstbyråd og Venstres 1. kandidat Bergen