Det var KrFU som hadde tatt initiativet, etter en artikkel i BT om saken der det blant annet kom frem at minst 16.000 personer mangler støttekontakt her til lands.

— Vi ønsker å være med og møte denne utfordringen. Vi vil få ungdom til å ta samfunnsansvar, sier Hermund Haaland i KrFU til BT. I går var representanter for Norges Handelshøyskoles studentforening, Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Sosialistisk ungdom, AUF, Bergen Senterstudentforening og Juristforeningen samlet. FpU, Unge Høyre og Medisinerforeningen i Bergen støtter også initiativet.

— Det er ganske unikt at vi får til en så bred samling om en sak, sier Haaland. I tiden fremover vil de som i går var representert gå aktivt ut blant egne medlemmer for å få flere til å stille opp som støttekontakter.

— Det er mange ungdommer som trenger støttekontakt, og da er det viktig at de får unge folk å forholde seg til, sier Christian Haaland fra Studentparlamentet.

Men han understreket at også kommunen har en jobb å gjøre.

— Vi må stille krav til kommunen. Når folk henvender seg til dem, må de møtes med åpenhet. Slik er det ikke i dag, slår Haaland fast.

— Vi vil skrive et brev til Bergen kommune om dette. Når det er vanskelig å rekruttere støttekontakter, er nok årsaken sammensatt. Det henger også sammen med at omsorgsyrker ikke blir oppvurdert. Det er viktig at folk som påtar seg slike oppgaver føler at de blir verdsatt, sier Kjerstine Røe fra SU.

Flere av ungdommene som var samlet i går jobber alt som støttekontakter, og nå vil de få mange flere med seg.