— Det er urovekkende dersom dette betyr at kriminaliteten øker blant de yngste. Men det kan også tenkes at vi merker at politiet nå gjør noe med saker som de tidligere la bort, sier daglig leder Terje Chr. Myklebust.I nærmere in av to saker som ble behandlet i konfliktrådet i 2000 var den påklagede under strafferettslig alder. Av 300 påklagede var det 129 ungdommer under 15 år. Det er en eksplosiv økning fra 1999, da de yngste lovbryterne bare utgjorde en firedel.Flommen av unge ten-åringer til personlig oppmøte og mekling har også gitt utslag i sakstypene. Halvparten av sakene handler nå om nasking og tyveri.Hver fjerde sak er hærverk.- Hovedbildet er at det møter flere unge, og at vi ser en klar økning i saker som tyveri og nasking, sier Myklebust, som mener rådet lykkes med å bringe konfliktene til en løsning.I nesten alle saker inngår de to partene en avtale, og ni av ti avtaler blir ifølge konfliktrådet innfridd. Avtalene innebærer som oftest at lovbryteren gjør opp for seg overfor den fornærmede, enten i penger eller ved arbeid.Med tanke på sakspotensialet ute i samfunnet, håper konfliktrådet at de får en større saksmengde fra aldersgruppene over 15 år.