I stedet for en oppbygging av skolehelsetjenesten er det blitt nedbygging i denne bydelen. Der mister de en helsesøsterstilling og må kutte kraftig i eksisterende tilbud for å få kabalen til å gå opp.

— Etter min mening er det en skandale, sier tillitsvalgt helsesøster Audhild Våge.

— Hos oss får det store konsekvenser på mange plan. Blant annet betyr det at vi må redusere driften av helsestasjonen for ungdom til det halve, fra to til en kveld i uken til en kveld.

— Dette er et tilbud som har eksistert i ti år, og som har vist seg å treffe godt blant skoleungdommen. Nå blir det en svært amputert drift med bare to timers åpningstid hver uke, sier Våge.

Helsestasjonen tilbyr ikke bare gratis lege- og psykologhjelp, men også fysioterapi og prevensjonsveiledning.

Dropper smittevern

— Smitteverntjenesten må også droppes. Det er et tilbud som tar mål av seg til tett oppfølging av ungdom med smittsomme sykdommer, for eksempel tuberkulose.

Dessuten må man legge ned en helsesøsterstilling i Samba barnehage. Det er et tilbud til enslige forsørgere og innvandrerfamilier.

En gruppe som var planlagt igangsatt til høsten for å ta seg av barn med psykisk syke foreldre ryker også med. Dette var et etterlengtet tiltak som var planlagt i samarbeid med PPT (Pedagogisk/psykologisk tjeneste) og Betanien BUP (barne og ungdomspsykiatrisk tjeneste).

Som om ikke det var nok, må man skrinlegge et prosjekt for såkalte «stille jenter» i skolen, det vi si jenter som har problemer med å hevde seg og kanskje også blir oversett i klasseromssituasjonen.

Omdisponering

Kommunaldirektør Finn Strand i byrådsavdeling for helse- og omsorg i Bergen kommune, sier at skolehelsetjenesten i Bergen er i ferd med å bli styrket med ti nye stillinger i samsvar med en plan for opprusting av skolehelsetjenesten.

— Når Fyllingsdalen har mistet en stilling, har det sammenheng med en diskusjon om fordeling av ressurser. Det er i Laksevåg og spesielt i Fana barnetallet øker mest, og behovet dermed er størst. Derfor har vi valgt å omdirigere ressursene dit vi mener de trenges mest, sier Finn Strand, som forstår at de som mister bemanning reagerer på det.

— Men her er det snakk om å se helheten. Samlet sett er det ikke tvil om at skolehelsetilbudet totalt sett er styrket, sier han.

DÅRLIG POLITIKK: Helsesøster Audhild Våge i Fyllingsdalen mener det er dårlig politikk å kutte ned på helsetilbudet til barn og unge. Vi driver med forebyggende arbeid, og hvis det reduseres, vil vi ganske sikkert får problemene igjen i etterkant.
Lillebø, Jan M.