Det nye organet opprettes parallelt med valget, og vil få én representant fra hver skole på ungdomstrinnet og én representant fra hver videregående skole i Bergen.

– Ungdommens bystyre skal være med på å styrke utdanningen i demokrati og gi en stemme til alle barn og unge i Bergen, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit.

Så veldig mye makt får ikke Ungdommens bystyre, men representantene vil få uttalerett og være en høringsinstans i politiske saker som berører barn og unge. Det gjelder også de større kommuneplanene, som angår både nåværende oppvekstmiljø og kommunens fremtid.

Kostnadene med tiltaket er beregnet til drøye millionen årlig. Derav er det beregnet at 550.000 kroner skal være penger som Ungdommens bystyre kan fordele fritt.

Fra før har Trondheim og Porsgrunn lignende ordninger. Representantene skal enten utpekes av elevrådet, eller velges av alle elevene ved skolene.