I løpet av to år har antall ungdom som trenger behandling både for sine rusproblemer og for sine psykiske problemer ved Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) ved Sandviken sykehus økt med 41 prosent.

De som henvises til PUT har sammensatte problemer med både rusmisbruk og psykiske lidelser. PUT er et behandlingstilbud til personer mellom 15 og 30 år. Det er tre PUT-team i Hordaland.

Personlighetsforstyrrelser

I tillegg til at antall unge som trenger behandling øker, blir de behandlingstrengende stadig yngre.

I fjor var 56 ungdommer under 21 år til behandling bare ved PUT ved Sandviken. 11 av disse var i aldersgruppen 15 — 17 år.

— Det er en bekymringsfull utvikling. Klientene våre blir stadig yngre, og noen av dem begynte å ruse seg i 10-årsalderen, sier klinisk sosionom Kari Persen ved PUT.

— Vi får henvist ungdom som har blitt psykotiske av rusmisbruk. Mange av dem har blitt innlagt på Sandviken sykehus rett før de henvises hit, men de fleste har ikke hatt kontakt med psykiatrien før de ble lagt inn på Sandviken, sier Persen.

Den vanligste lidelsen hos de behandlingstrengende ungdommene er personlighetsforstyrrelser. Noen er psykotiske, andre er suicidale. Mange plages av angst og depresjoner.

— I fjor var det ni unge klienter som forsøkte å ta livet sitt. Mange flere har selvmordstanker, men de ni gjorde aktive forsøk på å ta sitt eget liv, sier Persen.

Sårbare

Behandlingen hos PUT er frivillig, og de fleste ungdommene kommer fordi de skjønner at de trenger hjelp.

— De er redde, og vil ha hjelp. De ser at livet ikke er blitt slik de ønsket seg. Vi har også noen som nærmest blir «dratt» hit av foreldre eller venner, som skjønner at ungdommen må ha hjelp, sier Persen.

Det omfattende salget av narkotika på videregående skoler i Bergen bekymrer PUT.

— Jo mer tilgjengelig et stoff er, jo flere vil bruke stoffet og få problemer. Enkelte mennesker er mer sårbare i forhold til å utvikle psykiske problemer og rusavhengighet enn andre, og ingen vet om de selv er blant de sårbare før de begynner å bruke stoff, sier Persen.

I løpet av 2001 har 61 nye ungdommer kommet i behandling hos PUT. Totalt har PUT 123 klienter som får behandling nå.

— Flere og flere av klientene våre som har ruset seg en stund, sier nå: «Jeg tør i alle fall ikke bruke hasj mer». De kjenner at de blir psykisk dårlige av hasj, sier Persen.