Grunnen finner vi i det sterke samholdet som oppsto mellom folk, og som disse to særlig opplevde i ungdomslosjen «Ungbirken».

Det var flere ungdomslosjer i byen, og de to nevner «Unge krefter» og «Nybrott», der Walther og Otto Olsen var blant drivkreftene.

Avholdslosjen «Ungbirken» hadde lokale i Elsers gate 5 på Kronstad, men under krigen også et studielokale i Hans Hauges gate 19. Losjen hadde flere gode tilbud, forteller de to, blant annet en dramaavdeling. Med denne underholdt de rundt i distriktet, folk helt nord til Eivindvik fikk oppleve «Birkerevyen» med Arne Pedersen og Sverre Vik som sentrale aktører.

Kryssfiner

Ungdommene ble også sterkt involvert i hjelpearbeidet i byen. Det var stort behov for frivillig innsats, særlig etter ulykker og flyangrep.

Under eksplosjonsulykken ble flere tusen skadd, og ungdommene i «Ungbirken» deltok i førstehjelpsarbeid og opprydding etterpå. Else var med på kjøkkentjenesten, og smurte tusenvis av brødskiver. Alfred fjernet knust vindusglass og skar til kryssfiner.

Hovedgrunnen til at Else og Alfred har tatt kontakt med BT, er artikkelen i desember i fjor om barn som under krigen ble evakuert på landet. Det var farlig å være barn i Bergen under krigen, og etter eksplosjonsulykken bestemete byens myndigheter at barn i de utsatte områdene skulle få et tilbud om å sendes i sikkerhet. Røde Kors fikk ansvaret for evakueringen, men de fikk hjelp av mange frivillige, både enkeltpersoner og organisasjoner, også ungdommene i «Ungbirken» deltok. Egil Tresselt og Esther Langhelle var blant drivkreftene i Røde Kors-arbeidet.

Alfred leste artikkelen om Røde Kors-arbeidet, og det fikk ham til å lete i skuffer og skap etter bildet av medlemmene i «Ungbirken», tatt i 1944.

«Hosanger I»

Både han og Else var med «Hosanger I» nordover til Sogn og Sunnfjord med småbarn, 300 hver gang. I alt fem turer med «Hosanger I» og fjordabåtene var Alfred med på. Den gangen var han bare 18 år, og han husker godt turen inn til Solheim i Masfjorden.

Åtte småbarn i alderen to til seks år skulle Alfred og kameraten Rolf Hjortland («Rollo») ha anvsaret for.

— Ungene tok det utrolig fint da de vinket farvel til foreldrene som sto igjen på kaien. På turen innover måtte Alfred skifte bleier, for første gang.

De to guttene klarte seg bra, med litt hjelp av en kvinnelig passasjer som viste og demonstrerte og kom med gode råd. Hun ble så imponert over de to guttene, at hun senere skrev et leserbrev til BT og skrøt over dem. Dessverre tenkte ikke de to på å klippe dette ut.

Etter freden i 1945 ble 250 underernærte bergensbarn sendt med jernbanen til Gøteborg på ferie. Også her var ungdommer med som reisefølge.

UNGBIRKEN I 1944. De syv i fremste rekke er fra venstre Arne Pedersen, Olga Vik, Sverre Vik, ukjent, forstander Torodd Bolseth, Gudrun Hansen og Sverre Arnesen. Til høyre bak Bolseth sitter Alfred Hernes, og til høyre bak ham igjen, sitter Else.