Til bladet Grenda seier Lund at han vil gje pengane til ungane sine og til avisa Klassekampen.

Han er glad for erstatninga, men skuffa over at det ikkje har kome orsaking eller innrøming av overgrep frå staten si side. Lund er ein av om lag 2000 personar som har søkt om innsyn i overvakingsmappene sine.

Lærarkollega Willy Kalsås i Rosendal er ein annan som har fått ut mappa si og som der kan lesa detaljar om overvakinga han var utsett får frå 1971 til 1983.