KAREN R. TJERNSHAUGEN

Bergen er assosiert medlem av nettverket Euro Cities, som består av 115 store, europeiske byer med et rikt kulturliv. Forum for Young Citizens er ungdomsorganisasjonen til dette nettverket, og det er denne grenen som har konferanse i Bergen fra 7. til 12. august. Forumet møttes for første gang i Stockholm i 2003.

De 19 ungdommene som kommer til Bergen er mellom 17 og 20 år, og representerer 18 ulike storbyer.

— Ungdommene er enten aktivt skapende på kulturområdet, eller de har tatt aktivt ansvar for andres kulturopplevelser, sier Øyvor Johnson i seksjon for kunst og kultur i Bergen kommune.

Tirsdag skal deltakerne ha en workshop sammen med de yngste bystyremedlemmene i Bergen for å lære mer om hvordan demokratiet i byen fungerer. Onsdag ettermiddag presenterer de en avsluttende utstilling på ungdomshuset 1880.

— Her skal de komme med sine egne holdninger og tanker om fremtiden gjennom et kunstnerisk uttrykk. Dette skal være ungdomsprodusert kultur, og ikke noe som er styrt av voksne, understreker Johnson.

Hensikten med samlingen er å gi ungdommene mulighet til å utveksle erfaringer, tanker, ideer og visjoner om ungdomskultur.

Fra Norge og Bergen deltar Emilio Sanhueza. De andre deltakerne er fra byer i Tyskland, Italia, England, Skottland, Kroatia, Tsjekkia, Sverige og Finland.