Tilstanden for den 11 år gamle bergensgutten som lå begravd i skredet i to og en halv time var klokken 21 fredag fortsatt alvorlig, men stabil, opplyser Haukeland universitetssykehus.

NGI skal utarbeide en rapport om skredet, men har kommet med en foreløpig konklusjon etter befaringen torsdag. Den slår fast at mildværet i midten av februar, med påfølgende kulde, hadde skapt en hard og glatt overflate. Den nye snøen som kom i uken før skredet fikk dårlig feste på skarelaget.

Skredet var et klassisk flakskred i vindtransportert snø. Undersøkelsene har vist flere ustabile lag, først og fremst i østvendte skråninger der fokksnøen hadde samlet seg. I disse skråningene er det fortsatt skredfare.