Statnett har driftsansvar for tre sjøkabler under Oslofjorden. Våren 2008 ble to av dem koblet ut på grunn av feil. Det gikk 18 måneder før driften var i full gang igjen.

Disse feilene trekker Statnett frem som et sentralt argument for hvorfor sjøkabler ikke er en god løsning i Hardangerfjorden, senest i en pressemelding torsdag.

— Kabelfeilene i Oslofjorden kunne vært unngått om regelverket hadde blitt fulgt, sier seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Nils Martin Espegren.

Regelbrudd og mangler

I etterkant av problemene i Oslofjorden gikk NVE gjennom hvorfor feilene kunne skje.

«Situasjonen oppsto som følge av utilstrekkelig vedlikehold og kontroll av kablene og manglende beredskap», skriver NVE.

Og videre: «Statnett har ikke i tilstrekkelig grad gjennomført risikoreduserende tiltak etter egen risiko- og sårbarhetsanalyse».

NVE fant at Statnetts rutiner for ettersyn og kontroll av kablene var så mangelfulle at det var brudd på flere punkter i energilovforskriften.

  • Det tok 26 år fra Statnett la kabel mellom Rød og Hasle i Oslofjorden, til den første fulle inspeksjonen i 2007.
  • Rapporteringen av forholdene rundt kabelfeilene var mangelfull. NVE ble ikke varslet slik de skulle.
  • Statnett hadde ikke beredskapsavtaler med viktige leverandører på områder der Statnett selv ikke hadde spesialkompetanse.
  • Statnett fulgte ikke i tilstrekkelig grad opp tiltak for å fjerne miner og ammunisjon som ble funnet på og ved kabelen i 2007.

Komplisert

Etter at Statnett gjennomførte et fullt ettersyn av kabelen mellom Rød og Hasle, ble det oppdaget at deler av kabelen var dekket av løsmasser. Det gjorde at kabelen fikk dårlig kjøling og dermed for høy temperatur. Løsmassene ble ikke fjernet, noe som førte til at kabelen året etter måtte kobles ut som følge av oljelekkasje.

— Hadde Statnett hatt bedre oppfølgingsrutiner, hadde denne feilen antagelig ikke oppstått, sier Espegren.

En feil kom i tillegg på kabelen mellom Sylling og Tegneby. Også her peker NVE på brudd på energilovforskriften.

Espegren understreker at selv om Statnett kan kritiseres i disse tilfellene, er vedlikehold og reparasjon av sjøkabler svært komplisert. Da kabelforbindelsen Rød-Hasle skulle settes i drift etter reparasjon, oppsto det dessuten en ny feil.

— Det kom en eksplosjon i en skjøt. Feilen var ikke relatert til rutiner og sannsynligvis vanskelig å forhindre, sier Espegren.

Tvangsmulkt og gebyr

NVE kritiserer også Statnett for å ha brukt uforholdsmessig mye tid på å reparere feilene i Oslofjorden. Derfor vedtok de tvangsmulkt på 800.000 kroner døgnet, om Statnett ikke fikk full drift innen en gitt frist. Statnett innfridde til slutt før fristen.

— Vi har aldri gitt en så høy tvangsmulkt, og mener dette er alvorlig. 18 måneder er selvsagt helt uakseptabelt lang tid å bruke på å reparere feilen, men det er vanskelig å si eksakt hva som er rimelig, sier Espegren.

I løpet av høsten vil NVE vedta et overtredelsesgebyr overfor Statnett. Espegren vil ikke antyde noen sum, men sier at alvorlighetsgraden vil bli reflektert.

— Nå har Statnett oppfylt krav om feilretting i denne saken slik vi har forutsatt. Det fører til at risikoen for tilsvarende feil som i Oslofjorden er betydelig redusert, sier Espegren.

Hva synes du om Statnetts argumentasjon? Bruk kommentarfeltet.