– Vi må skaffe oss så mye informasjon som mulig om utslippet av olje, sier administrerende direktør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet.

Forskningsskipet «Håkon Mosby» har samlet inn plankton— og vannprøver fra flere lokaliteter like ved og i områder litt lenger unna utslippsstedet. Det er også tatt vannprøver ved to oppdrettsanlegg sør for Fedje. Dessuten er det leid inn en sjark for å fiske med teiner i utslippsområdet.

Fisken som blir fanget, skal undersøkes for innhold av olje i lever, galle og muskler.

Resultatene av prøvene blir tidligst ferdig fredag i kommende uke, heter det i en orientering fra Havforskningsinstituttet.

Pumper olje

Om lag 90 tonn oljeblanding er hentet ut av forskipet til MS Server som ligger ved forsyningsbasen utenfor Ågotnes. Det er rederiets forsikringsselskap Gard som har ansvaret for å gjennomføre de nødvendige tiltakene for både forskipet og akterskipet til M/S «Server». Kystverket godkjenner og fører tilsyn med operasjonene.

På tirsdag vil Eide Marin på oppdrag fra forsikringsselskapet overta nødlosseoperasjonen av forskipet. Det er ventet at de vil komme i gang med å tømme den siste tanken med bunkersolje i løpet av uka. Kystverket antar at denne tanken fortsatt inneholder om lag 170 tonn olje.

I tillegg til oljen som er fjernet fra forskipet, er det tatt opp totalt 320 tonn med oljemasse fra sjø og i strandsaneringsaksjonene.

Oljesøl på gråmåse

Sjøfugl i Nordhordland er betydelig rammet av oljesølet etter forliset av «Server». En telling av sjøfugl tidligere i uka viste oljeskader på 14 arter. Av den mest tallrike arten, gråmåse, hadde 321 av 953 registrerte individer olje i fjærene.

Det er Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning som har ansvaret for skadd vilt. Kystverket har i samråd med disse etatene besluttet å legge til rette for rehabilitering av oljeskadet sjøfugl.

Foreløpig er det observert i overkant av 400 skadde fugler. Kystverket anslår at det totale antallet fugl som vil bli tilgriset av olje vil overstige 1.000 individer

Lillebø, Jan M.