— Det kan se ut som om noen innkjøp er gjort utenom de ordinære innkjøpsavtalene. Vi sjekker nå hva som har skjedd, sier informasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

En anerkjent ortoped skal over lang tid kjøpt utstyr til operasjoner, proteser og annet ortopedisk utstyr fra en og samme leverandør, skriver Aftenposten.

Sandal vil ikke bekrefte at spesielle personer er i søkelyset.

— Det er hele klinikken som blir undersøkt, understreker hun.

Sendt til Helsetilsynet

Det er bruk av utstyr samt innkjøp av protesar, sement og anna ortopedisk materiell ved Lærdal sjukehus Helse Vest ønsker å få oversikt over.

Forholdet kan dermed være et brudd på lov om offentlige innkjøp.

Revisor vil nå kartlegge innkjøpene, og saken er også sendt over til Helsetilsynet i Sogn og Fjordane.

Helse- og omsorgsdepartementet er orientert om situasjonen.

Uten avtale

Leverandøren som er brukt, har ikke noen avtale med Helse Vest. Dermed er reglene for anskaffelser brutt. Samtidig skal legen ifølge Aftenposten i all hemmelighet ha mottatt gratis utstyr fra leverandøren. Det skal blant annet dreie seg om PC-utstyr. Om utstyret bare har vært brukt på sykehuset, eller om legen også har hatt glede av dette i privat sammenheng er ikke gjort kjent foreløpig.

Utstyret ortopeden har forpliktet seg til å kjøpe fra leverandøren han har pleiet tett kontakt med, skal ikke være brukt av mange andre sykehus i Norge.

ØYSTEIN TORHEIM