— Vi ønsker å sette brukerne mer i sentrum. Derfor vil vi spørre hva elever og foreldre mener om skolen, sier byråd for skole Anne Gine Hestetun til Bergens Tidende.

Over hele landet settes søkelyset på kvaliteten i skolen. Bergen var tidlig ute innen skolevurdering og ansatte fire inspektører som skulle se nærmere på hvordan skolen kunne bedres. Flere av inspektørene har gått over i andre lederjobber. Lærerne har selv fått utfordringen med vurdere skolen og bedre undervisningen.

— Vi må spørre oss om brukerne er tilfreds og er nå på leting etter objektive kriterier for vår undersøkelse, opplyser Anne Gine Hestetun. En bredt sammensatt gruppe arbeider nå med utforming av spørsmålene. Fysiske forhold, materiell og ulike sider ved undervisningen er noen av de tema elever og foreldre vil bli spurt om.

En pilotundersøkelse gjennomføres i enkelte skoler i år. Undersøkelsen gjennomføres i full skala ved skolene i Bergen i 2003.