— Dette er en forferdelig sak, en tragedie både for henne og for idrettslaget. Vi har forsøkt å skåne henne, sier lederen for hovedstyret i idrettslaget.

I høst skal saken opp for retten for grovt underslag. Kvinnen som er i slutten av 40-årene, har ifølge politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Hordaland politidistrikt erkjent underslaget.

Falske fakturaer

Kvinnen begynte etter det BT får opplyst å tappe penger av idrettslagets konti i 2004. Som hovedkasserer hadde hun nemlig full kontroll på en stor del av pengestrømmen inn i laget, deriblant alle spillemidlene som kom inn til idrettslaget.

I 2005 økte underslagene betraktelig. BT får opplyst at hun brukte mesteparten av pengene på myntautomater. Dermed gikk en del av inntektene som idrettslaget hadde fått fra pengeautomater inn igjen i det samme kretsløpet.

En del av pengene hun tok gikk også til å betale gjeld til kredittkortselskaper.

Kvinnen som har jobbet i bank tidligere, kamuflerte pengeoverføringene ved hjelp av falske fakturaer. Blant annet kopierte hun fakturaer fra kjente leverandører som idrettslaget hadde regnskapsført tidligere år. Så endret hun årstall og førte de på nytt.

Mens det i regnskapet så ut som pengene var gått til leverandøren, gikk de isteden til hennes konto eller til et kredittkortselskap som krevde penger av henne.

Stilte spørsmål på årsmøtet

Hun tok ut lite i form av kontantuttak, trolig fordi det er lettere å oppdage.

— Underslaget var dekket over på en slik måte at det ikke var lett å oppdage. På utskriftene fra banken sto det ikke hvilke kontonummer pengene var gått inn på, kun et referansenummer. Dermed måtte vi bestille flere hundre kopier av bilag for å finne ut hvor pengene hadde tatt veien, sier styrelederen.

Først på årsmøtet i 2006 skjedde det noe som etter hvert førte til at de enorme underslagene ble oppdaget. Hun hadde nemlig ført store deler av «privatuttakene» sine som driftsutgifter til klubbhusene. Dermed viste regnskapet at idrettslaget hadde pøst ut godt over 500.000 kroner på en post der det var satt av bare 50.000 i budsjettet.

Denne voldsomme overskridelsen førte til spørsmål på årsmøtet og et vedtak om at styret skulle finne ut hva som hadde skjedd.

Kvinnen skal ha vært til stede på årsmøtet, uten å si noe om dette.

Etter en tids undersøkelser ble underslagene oppdaget. Da skal kvinnen ha lagt alle kort på bordet umiddelbart.

Likevel gikk det lang tid før saken ble politianmeldt.

- Hun er fortvilet

— Vi forsøkte å løse det i minnelighet. Vi håpet at hun skulle greie å betale tilbake iallfall deler av beløpet, men det gikk ikke. Samtidig forsøkte noen i styret å hjelpe henne til å få behandling.

— Hva sier dette om kontrollen med penger i idrettslaget?

— Kontrolltiltakene burde vært bedre, dette skulle vært oppdaget tidligere. Vi har laget nye kontrollrutiner nå, sier styrelederen.

Kvinnen ønsket ikke å snakke med BT om saken.

— Hun er fortvilet over det hun har gjort, og har via tillitsvalgte beklaget overfor medlemmene. Traumet for oss er at mange av pengene som, forsvant er inntekter fra spilleautomater, som så gikk tilbake til den samme typen automater.

SPILLEAVHENGIG: Kvinnen brukte flere hundre tusen kroner på spilleautomater. Til tross for at hun hadde tappet en stor del av idrettslagets egenkapital, forsøkte krefter i laget å hjelpe henne med behandling, ifølge styrelederen. FOTO: EIRIK BREKKE
Bergens Tidende