Vedkommende hevder overfor styret at pengene ble brukt til å finansiere spilleavhengighet.

– Vedkommende la alle kort på bordet og sa opp stillingen sin. Vedkommende gjorde det også helt klart at pengene skulle betales tilbake og det er nå gjort, sier styreleder i selskapet.

De økonomiske uregelmessighetene ble oppdaget under en gjennomgang av regnskapene. Revisoren fant misligheter i regnskapene både for 2005 og første del av 2006. I et brev lederen la ved aksjonærinnkallingen, er spilleavhengighet oppgitt som årsak til underslaget.

– Dette er først og fremst en personlig tragedie. Vedkommende har gjort en utmerket jobb og det har vi vært veldig bevisst på å kommunisere, sier styrelederen.

Forholdet er ikke meldt til politiet, til tross for at generalforsamlingen i selskapet ønsket en politianmeldelse.

– Vi vurderer fortsatt om vi skal politianmelde forholdet. Det er en beslutning som er opp til styret å ta, sier styrelederen.

Hordaland politidistrikt sier at politiet selv kan starte en etterforskning, dersom de blir klar over et mulig straffbart forhold.

– Dersom det bare er bedriften som er fornærmet, står de fritt til å anmelde forholdet eller ikke. Men dersom politiet blir kjent med et mulig straffbart forhold, må vi gå inn og vurdere å starte en etterforskning, sier jourhavende jurist, Hildegunn Havsgård ved Hordaland politidistrikt.

Alle aksjonærer har fått skriftlig beskjed om forholdet, og vedkommende jobber ikke lenger i bedriften.