De var samboere og hadde over 1,6 millioner kroner på konto i 2009 etter boligsalg. Så begynte mannen å ta ut penger fra kontoen. I juli 2011 var saldoen 576 kroner. Kvinnen oppdaget at pengene var borte. Forholdet tok slutt, og hun anmeldte mannen til politiet.

Ønsker ikke kommentere

I Sogn tingrett ble han funnet skyldig i grovt underslag og dømt til fengsel i ti måneder. Halvparten av straffen ble gjort betinget.

Det var han uenig i og anket, men Gulating lagmannsrett fant ham skyldig og ga ham strengere straff. Nå må han sone syv av de ti månedene i fengsel.

— Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken, sier forsvarer Johannes Hauge.

- Brukte nettbank

Lagmannsretten slår fast at mannen fikk kjøpe en eiendom til gunstig pris av sin svigerfar i 1997. Det var svigerfarens hensikt at datteren og samboeren skulle eie hver sin halvdel, ifølge dommen.

Noe tid senere kjøpte kvinnen seg inn i eiendommen. Over ti år senere solgte de sin felles bolig. Etter at lån var gjort opp, hadde de 1.649.104 kroner på konto i 2009. Dette var penger de eide hver sin halvpart av, slår rettens fast.

Ifølge dommen tok kvinnen flere ganger opp at pengene burde deles mellom dem, men da skal mannen ha blitt sint og vist til at pengene sto trygt fordi kontoen ble disponert i fellesskap. Han disponerte imidlertid alene over kontoen via sin nettbank, ifølge dommen. Fra mai 2009 og to år fremover tømte han kontoen.

Grovt underslag

To ganger ba han samboeren signere fullmakter. Ifølge retten gjorde han dette for at kvinnen skulle tro at kontoen ble disponert i fellesskap.

Hun nøt godt av noe av pengene, men retten slår fast at det meste ble overført til mannens egen konto.

Underslaget beskrives som grovt, og retten mener mannen har utnyttet tillitsforholdet mellom partene. Selv hevder han at han hadde motkrav mot kvinnen, men det avviser retten.

Flertallet av dommerne mener ti måneder fengsel er passende straff, der tre måneder gjøres betinget. Mindretallet mener at fem måneder bør gjøres betinget. Ifølge dommen har mannen tilbakebetalt 150.000 kroner til kvinnen. Nå dømmes han til å betale henne resten, 536.217 kroner.