Den 47 år gamle bergenseren underslo til sammen 255 000 kroner fra bilfirmaet der han var markedssjef. Underslagene pågikk i fem år, fra 1992 til 1997. Gjentatte ganger puttet markedssjefen deler av kontantoppgjør for dyre personbiler rett i egen lomme. 47-åringen forfalsket også et dokument slik at nesten 70 000 kroner ble overført til feil konto i forbindelse med kjøp av en Mercedes. Pengene brukte 47-åringen til private formål. Underslaget regnes som grovt både fordi mannen misbrukte sin betrodde stilling, og fordi det dreier seg om et stort beløp.

I 1999 var bergenseren markedssjef og daglig leder for et idrettslag i Stavanger-distriktet. Han utarbeidet fiktive fakturaer på til sammen 150 000 kroner, slik at sponsorinntektene i idrettslagets regnskap fremsto som høyere enn de i virkeligheten var. I tillegg forfalsket han regnskapsrapporter, slik at idrettslagets driftsunderskudd ble redusert med 300 000 kroner. Hensikten var å dekke over sviktende sponsorinntekter.

47-åringen har tilstått alle forholdene, og er i Bergen forhørsrett dømt til syv måneders fengsel, hvorav fem måneder ble gjort betinget. Retten legger vekt på at det må reageres strengt på underslag i en betrodd stilling over flere år, men legger i formildende retning vekt på bergenserens uforbeholdne tilståelse.

47-åringen er i dag uten fast arbeid. Han må betale tilbake 255 000 kroner til bilfirmaet der han tidligere var markedssjef i løpet av to uker.