en det gjekk som det måtte; styret i foreininga oppdaga underslaget og melde saka til politiet sommaren 2005. No har Fjordane tingrett dømt mannen i slutten av 40-åra til fengsel i 90 dagar for det grove underslaget, av desse må han sone 30 dagar medan resten er på vilkår med to års prøvetid.

Retten meiner at tillitsbrotet og den store summen er skjerpande moment, medan tilståinga har kome mannen til gode under straffeutmålinga.